Dr. Johan Blanckaert: ‘ Zo veel mogelijk collega’s overtuigen om hun stem uit te brengen’

De bestuursleden van Bvas verzamelden zaterdag in Antwerpen voor hun jaarlijkse algemene vergadering. Het spreekt voor zich dat de algemene vergadering in het teken van de medische verkiezingen stond. Hier volgt een samenvatting van de speech van voorzitter Johan Blanckaert.

"Het verkiezingscomité onder leiding van Marc Brosens en communicatiespecialist Peter Backx heeft een 20 puntenplan voorgesteld."
 
(...)

"Zoals u wellicht weet, lopen de verkiezingen van 6 juni tot en met 26 juni. Het is dus essentieel dat iedereen rondom zich artsen warm maakt om te stemmen. Het is essentieel dat we een goeie representativiteit krijgen. In 2014 gingen 37% van de dokters stemmen. In 2018 was de opkomst historisch laag op 24% en nu streven we naar een gemiddelde representativiteit voor verkiezingen die niet verplicht zijn. We zetten onze ambities op minstens 40%."

(...) "Ga er niet van uit dat iedere collega spontaan zal stemmen. Onze concurrenten zullen er alles aan doen om onze kiezers af te snoepen. Vele collega's beseffen dan ook de waarde van hun stem niet. Spreek hen aan en overtuig hen om hun stem uit te brengen. Die vijf minuten actie betekent heel veel voor ons syndicaat. Niet gaan stemmen komt overeen met de overheid gelijk geven.
 
Stemprocedure volledig digitaal

"Dit jaar is de procedure om te stemmen volledig digitaal via EID, itsme, of de codes om in te loggen op MyRIZIV. Laat ons hopen dat deze digitale procedure een maximum aantal collega's aanspoort om daadwerkelijk hun stem uit te brengen. Liefst op Bvas natuurlijk. Hoe slagvaardig BVAS-ABSyM In de toekomst kan zijn, hangt volledig af van het verkiezingsresultaat."

"We moeten ook huisartsen kunnen overtuigen dat de hedendaagse malaise in de huisartsgeneeskunde voor een groot deel te wijten is aan de hegemonie van AADM. De de-personalisering van de arts-patiëntrelatie moet absoluut gestopt worden. De overheid en onze ‘concullega-syndicaten’ hebben dit niet liever."
 
"Het is een doorn in het oog van zowel politici als mutualiteiten dat de arts nog altijd bovenaan de lijst staat van de beroepen waarin men het meeste vertrouwen heeft. Laat ons die persoonlijke band met onze patiënten nooit opgeven of minimaliseren. We zijn hierin bevoorrecht. Sterker nog, we moeten die persoonlijke band met de patiënt zoveel mogelijk koesteren en opwaarderen. Geven we die op, dan zal het niet lang duren voor de apotheker dit hiaat invult. Het begrip huisapotheker begint al in voege te komen terwijl de term huisarts uitgehold wordt."
 
Vele dossiers opgestart

"Ondertussen zijn in dit eerste jaar van mijn mandaat vele dossiers opgestart, sommige zijn deels beëindigd, andere deels bevroren. Het was nog maar 29 juli toen de minister al met een KB kwam inzake vergoeding voor Covid-vaccinatie door apotheker, verpleegster en arts, een KB dat in voege ging op 18 juli. Nota bene de dag dat er een schriftelijke stemprocedure startte."

"De minister deed niet eens moeite de stemming af te wachten. In september was het weer raak er moest door Bvas gewaarschuwd worden dat minister Vandenbroucke de rode lijn dreigde te overschrijden met eenzijdige bepalingen inzake de ereloonsupplementen. Een persbericht om hem te waarschuwen en te stoppen bleek niet voldoende, want de minister liet een wet diverse bepalingen door de ministerraad goedkeuren waarin “eenzijdig en tegen alle verbintenissen in”, geraakt wordt aan de ereloonsupplementen."

"De wet diverse bepalingen werd begin december in het Staatsblad gepubliceerd en we hadden 14 dagen de tijd om een tegenreactie uit te dokteren. De enige mogelijke actie die Bvas ter beschikking had, was het artikel 8.4.1 in werking te laten treden. Hierdoor werd een buitengewone medicomut bijeengeroepen op 9 januari."
 
Waar de andere syndicaten lijdzaam toezagen...
 
"In die nachtelijke bijeenkomst werden door de Bvas-delegatie belangrijke toegevingen van de minister verkregen. Waar de andere syndicaten lijdzaam toezagen hebben wij door concrete actie en het lef om onze hakken In het zand te zetten, toegevingen van de minister bekomen. Er zal een betere definitie komen van wat nu eigenlijk een ereloonsupplement is. En de groep van kwetsbare patiënten zal beter afgelijnd worden."

"Tevens hebben we bedongen dat artikel 155 paragraaf 3, dat de directe kosten en indirecte kosten van de retrocessie bepaalt voor eens en altijd uitgeklaard wordt. We verwachten van deze 3 dossiers een resultaat in 2023. Het is cruciaal om alle hervormingen in hun samenhang te bekijken. (...)."

"Wij pleiten er bijvoorbeeld voor om alle kosten samenhangend met de uitvoering van nomenclatuuraktes in te boeken als werkingskosten, ook degene die verborgen zitten in het budget financiële middelen (BFM) van het ziekenhuis. Een werkgroep aan de KU Leuven berekent momenteel wat dit concreet zou betekenen. Je kan pas stappen vooruit zetten als je die cijfers kent. Artsen zijn nu eenmaal heel hun loopbaan verbonden met de gezondheidszorg, een minister maar 5 jaar."

"We kunnen deze dossiers ook klasseren onder de noemer “Behoud van het recht van de artsen om vrij hun honoraria te bepalen in een model met vergoeding per prestatie”. Een belangrijk item in het DNA van Bvas-ABSyM."

"Ondertussen stond de overheid niet stil. Belangrijke dossiers zoals aan welke zorgverleners de patiënt toegang kan geven tot zijn medisch dossier werden door Bvas-vertegenwoordigers voorbereid, gevolgd en bijgestuurd. 68% van de Belgen wil kiezen wie ze toegang geven tot hun medische gegevens. Een niet mis te verstane boodschap die door de overheid “toch” misverstaan wordt. Een typisch voorbeeld van hoe de minister vanuit zijn ivoren toren artsen dirigeert en de les spelt."
 
"Ik zal het toch wel weten zeker?"
 
"In het praatprogramma van Gert Verhulst “Met 4 aan Tafel “ kwam dit tot een hoogtepunt toen huisarts Sophie Lemmens de minister op zijn plaats zette met de woorden “Ik zal het toch wel weten zeker. Ik zit er dagelijks in.”"

"Beste collega's en vrienden. Het is vandaag niet het moment om op onze lauweren te rusten. Vandaag moeten we het gaspedaal nogmaals diep in duwen om de beoogde verkiezingsoverwinning binnen te halen."

"Uw toekomst en de toekomst van de jonge generatie artsen hangt hiervan af. Laten we In de 3 volgende weken alle artsen overtuigen om hun stem aan Bvas te geven."

"Om het in een marketingterm uit te drukken: “Never stop pitching that Bvas is good for you.”"

Dr. Johan Blanckaert
Voorzitter BVAS

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.