Contingenteringsplannen: "Medische consumptie dreigt fors te stijgen" (VAV)

In een open brief gericht aan minister-president van de Vlaamse regering Jan Jambon, de Vlaamse ministers Wouter Beke (Gezondheid) en Ben Weyts (Onderwijs), federaal premier Alexander De Croo, federaal minister Frank Vandenbroucke (Gezondheid) en de voorzitters van de Vlaamse politieke partijen waarschuwt het Vlaams ArtsenVerbond voor een geplande 'ingrijpende wijziging van de artsencontingentering'.

Het VAV heeft het over de federale planningscommissie van experten die een advies formuleert aan minister Vandenbroucke. Daarbij zou "de berekeningswijze van de historische overschotten en tekorten drastisch te wijzigen, zodat er ruimte komt voor grotere contingenten." Verder zouden ook alle afgestudeerden een Riziv-nummer moeten krijgen volgens het advies.

Het VAV waarschuwt: "Indien dat plan gerealiseerd wordt, dreigt de medische consumptie fors te stijgen, dreigt de plethora ernstig de kwaliteit van de opleidingen aan te tasten, wordt de Vlaamse Gemeenschap gestraft voor het jarenlang naleven van de regels en de Franse Gemeenschap beloond voor het negeren ervan."

"Bijgevolg vraagt het VAV u dringend om de naleving van de huidige contingenteringsregels volledig te doen respecteren."

"Het VAV vraagt ook dat er, zoals  afgesproken in het regeerakkoord, zal worden voorzien in een responsabiliseringsmechanisme voor het geval dat de federale quota niet worden gerespecteerd", aldus dr. Lieve Van Ermen, VAV-voorzitter en haar Raad van Bestuur.

> Lees ook: "Artsenquota verdelen opnieuw"

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.