"20.000 kinderen in armoede zullen logopedie niet meer kunnen betalen"

De kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano meent bij monde van directeur Christiaan Hoorne dat “20.000 kinderen in armoede kansen op de arbeidsmarkt mislopen door de nieuwe sectorovereenkomst voor logopedisten.” Daarom roept de Stichting de ministerraad en de sectorvereniging op om in dialoog te gaan om een oplossing te vinden uit deze impasse.

"Op vrijdag 10 juni 2022 zette de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) het licht dan toch op groen voor de nieuwe sectorovereenkomst voor logopedisten voor 2022 en 2023. In de overeenkomst is een tariefverhoging van een vijftal euro, waarvoor de logopedisten pleitten, echter niet opgenomen. Een groot deel van de logopedisten gaat daarom niet akkoord met deze overeenkomst. Zij zullen zich waarschijnlijk laten decoventioneren en hun eigen tarieven invoeren. Volgens de VVL (Vlaamse Vereniging van Logopedisten) is 31 procent van de logopedisten van plan om dat te doen, omdat het financieel onhoudbaar is om op dit elan verder te doen."

"Wat betekent dat nu in cijfers? Met de honoraria van nu bedraagt het remgeld 5,50 euro voor een halfuur therapie. Om te kunnen overleven, zijn de gedeconventioneerde logopedisten nu van plan hun tarieven te verhogen, waardoor het remgeld kan verdubbelen naar 10,50 euro of zelfs verdriedubbelen, naar 16,50 euro per halfuur. Dat is onbetaalbaar voor veel mensen – maar kinderen in armoede zijn hiervan de zwaarste dupe. Doordat de ministerraad hier op eigen houtje die beslissing genomen heeft, zien 20.000 kinderen de kans op een mooie, succesvolle toekomst aanzienlijk verkleinen."

Tot 1.440 euro per jaar

"Er zijn jaarlijks namelijk zo’n 5,5 miljoen therapiesessies in België, voor 4.300 mensen die problemen ondervinden op het gebied van spraak. 84 procent daarvan zijn kinderen onder de 14 jaar. Daarbij komt nog dat stoornissen als dyslexie of stotteren niet op een maandje opgelost zijn. Hierbij spreken we van een jarenlange behandelingen. Dat komt snel neer op acht sessies per maand. Dus in plaats van 40 euro per maand, zullen deze ouders tot wel 120 euro per maand moeten ophoesten. Per jaar betekent dat 1.440 euro – meer dan een maandloon voor veel mensen."

"Ouders die het niet breed hebben, vallen voor medische zorg vaak terug op het goed uitgebouwde sociale vangnet in België. Nu dat voor logopedie deels wegvalt, schrappen die gezinnen zwaar in hun uitgaves. Wij merken bij Stichting Pelicano op dat ze niet alleen minder uitgeven aan extra-schoolse activiteiten en kledij, maar ook aan paramedische zorg, zoals logopedie. En dat heeft ernstige gevolgen."

"Kinderen die hun therapie vroegtijdig onderbreken, ondervinden zowel op korte als lange termijn psychische en sociale problemen. Verbale communicatievaardigheden in het onderwijs, zoals presentaties geven, zijn bijvoorbeeld veel uitdagender voor leerlingen met een onopgelost spraakprobleem. Op lange termijn zullen de kinderen die zonder logopedie opgroeien nog steeds last hebben van hun spraakaandoening. Ze worden bijvoorbeeld gediscrimineerd op de arbeidsmarkt of lopen promoties mis."

Tijdig behandelen

"Wanneer kinderen als kleuter echter goed behandeld kunnen worden, zijn ze vijftien jaar later stottervrij en kunnen zelfs vlotte sprekers worden. Vooral de groep van kinderen die tussen 1 en 6 jaar behandeld worden, stottert significant minder dan wanneer ze de behandeling pas later krijgen. Kunnen ze pas als volwassenen iets aan hun spraakprobleem doen, dan verdwijnt het nooit voor de volle 100%."

"Ruim een half miljoen kinderen in België groeit op in armoede, waarvan 43.000 kinderen in extreme armoede. Stichting Pelicano heeft momenteel 2.859 Pelicanokinderen onder zijn vleugels. Dat betekent dat die kinderen wel geholpen kunnen worden, maar dat de kinderen die onder de radar blijven nog steeds aan hun lot overgelaten worden. Daarom roept Stichting Pelicano de ministerraad en de sectorvereniging op om in dialoog te gaan om een oplossing te vinden uit deze impasse. Want het kan kinderen in armoede, en op langere termijn de hele maatschappij, enkel ten goede komen."

Christiaan Hoorne, Algemeen Directeur van Stichting Pelicano

Over Stichting Pelicano
Stichting Pelicano, opgericht in 2009, is een officieel erkende en onafhankelijke organisatie die kinderen en jongeren op duurzame wijze uit de armoede haalt door hen via zorgpartners permanent financieel te ondersteunen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.