Zorgnet-Icuro wil forse staatshervorming en enkel nog drie gezondheidsministers

Zorgnet-Icuro stuurt aan op een verregaande staatshervorming. "Door de coronacrisis is het voor iedereen pijnlijk duidelijk geworden dat het huidige systeem op is", zegt topvrouw Margot Cloet in De Tijd.

Volgens Cloet is de versnippering van het zorgbeleid onhoudbaar. Ze pleit ervoor de bevoegdheden op één niveau onder te brengen en kiest voor de gewesten. "Bij het overhevelen van de kinder­bijslag is voor dat niveau gekozen. Dat heeft gewerkt. Laat ons hetzelfde doen voor de zorg."

Haar voorstel is gebaseerd op een document van 30 pagina's, het resultaat van het project "zorg aan zet", een brede burgerbevraging.

Cloet zag hoe de crisis alles in een stroomversnelling bracht: “Covid-19 leerde alvast één ding: als de nood het hoogst is, wordt er veel mogelijk. Er ontstonden samenwerkingen op het terrein die voordien ondenkbaar waren. Het werkveld experimenteerde met zaken die we moeten kunnen vasthouden en duurzaam verankeren. Er is bij de bevolking een groot draagvlak voor veranderingen. Deze tijd, met een verhoogd solidariteitsgevoel, vormt een opportuniteit om sprongen voorwaarts te maken die in normale omstandigheden veel tijd in beslag nemen”. Het momentum is er. Zorgnet-Icuro presenteert beleidsaanbevelingen voor 4 grote thema’s.

Eerst en vooral dus een homogeen bevoegdheidspakket voor zorg en welzijn. "De versnippering ikwam tijdens Corona als een monster van Loch Ness ongemeen sterk naar boven." " Vlaanderen, Wallonië en Brussel moeten de volle bevoegdheid krijgen en onderling goede afspraken maken. De herschikking moet gepaard gaan met een nieuw doorgedreven overlegmodel waaraan vertegenwoordigers van zorgverstrekkers, zorgvoorzieningen, burgers, zorgverzekeraars en overheid deelnemen. Leidraad en strategische kapstok zijn de samen vastgelegde zorg- en welzijnsdoelstellingen en een aan de noden aangepaste budgettaire groeinorm."

De financiering wil Cloet wel grotendeels federaal houden, om de solidariteit in België niet onderuit te halen.

"De financiering is gebaseerd op solidariteit, zowel tussen de burgers, de bedrijven als tussen de gewesten. De groeinorm van het budget moet aangepast zijn aan de bevolkingsaantallen en de zorgnood en -zwaarte in de bevolking van elk gewest, met een ingebouwde responsabilisering. Het nieuwe financieringsmodel moet meer forfaitair en minder prestatiegericht zijn met elementen van kwaliteits-, traject- en populatiefinanciering en persoonsvolgende financiering. De Vlaamse sociale bescherming dient verder uitgebouwd te worden."

Inzetten op netwerken

De crisis toonde dat samenwerken loont en de traditionele lijnen en structuren moet overstijgen, meent Margot Cloet. "Een gedeeld digitaal dossier is een essentiële voorwaarde om die samenwerking te doen slagen. De crisis toonde ook hoe belangrijk digitalisering is en dat het veilig gebruik van data een meerwaarde kan zijn. Zorgaanbieders vragen aan het beleid ook heel expliciet meer vertrouwen in de competenties en verantwoordelijkheid van actoren op het terrein om adequate en kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning te leveren. Dus minder regels en meer ruimte voor autonomie."

Indien zorg wordt overheveld naar de gewesten, zouden er nog slechts drie ministers verantwoordelijk zijn: een Vlaamse, een Waalse en een Brusselse. Zij kunnen een coherent beleid voeren in hun gewest, zonder al te veel rekening te houden met wat de anderen doen, meent Cloet. "Het zou veel vlotter verlopen als alles in één hand zit. En minder geld kosten, dat we vervolgens elders kunnen gebruiken."

Tot slot vraagt de CEO van Zorgnet-Icuro meer waardering voor de zorgmedewerkers, in termen van aanzien en verloning. "Er is absoluut nood aan een ruimere personeelsnorm, heel in het bijzonder voor de woonzorgcentra. De zorgvoorzieningen vragen ook meer vrijheid om, binnen een ruimere normering, de meest aangewezen mix van vaardigheden te voorzien op de werkvloer. Een grondige hervorming van KB 78 is nodig om personeel meer flexibel te kunnen inzetten. We willen ook meer inzetten op de implementatie van een innovatieve arbeidsorganisatie."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.