Ziekenhuizen en woonzorgcentra opgeroepen om opnieuw samen te werken tijdens tweede golf

Nu het aantal covid-besmettingen weer sterk toeneemt, roept de overheid ziekenhuizen en woonzorgcentra weer op om zoveel mogelijk samen te werken. De basisprincipes van tijdens de eerste golf blijven daarbij gelden, stelt zorgkoepel Zorgnet Icuro. Bewoners van woonzorgcentra zouden altijd kunnen worden opgenomen in het ziekenhuis en ziekenhuiszorg krijgen zolang als nodig, klinkt het ook.

Ziekenhuizen zullen ook tijdens de tweede golf woonzorgcentra bijstaan met hun expertise op het vlak van onder meer infectiepreventie, noodplanning, geriatrische en palliatieve zorg, klinische farmacie en cohortzorg (thuiszorg van besmette personen). In de mate van het mogelijke bieden ziekenhuizen ook personeelsversterking, materiaal en producten aan. Ziekenhuizen en woonzorgcentra werken ook samen voo r de testing van bewoners en personeel van de woonzorgcentra.

Ziekenhuizen en woonzorgcentra krijgen vooral de raad om de samenwerking te verankeren in actiegerichte lokale afspraken. Bij een uitbraak kan de samenwerking dan onmiddellijk concreet in praktijk worden gebracht, klinkt het. "Woonzorgcentra evalueerden de samenwerking met de ziekenhuizen tijdens de eerste golf als zeer ondersteunend", zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Icuro. "De geboden expertise vanuit de ziekenhuizen was vaak cruciaal om de uitbraken efficiënt te kunnen aanpakken. De woonzorgcentra zijn nu beter voorbereid dan in de eerste golf: er is meer opgebouwde kennis, voldoende beschermingsmateriaal en testcapaciteit. Een goed afsprakenkader met een nabijgelegen ziekenhuis is een extra troef en geruststelling voor de directies en zorgteam s van de woonzorgcentra."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.