"Werkdruk in triageposten blijft stijgen" (eerstelijnsbarometer)

De werkdruk in de triageposten blijft nog steeds stijgen. Dat blijkt uit de wekelijkse covid-19-barometer voor de eerstelijnszorg die het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (Vivel) heeft gepubliceerd. Uit die barometer komt ook naar voor dat het aantal consultaties voor luchtwegeninfecties stabiel blijft en dus niet verder daalt.

De grootste nood aan hulp situeert zich nog steeds bij de triageposten. Dertien procent geeft daar aan hulp nodig te hebben. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het grote aantal testen dat ze doen, zegt Vivel. In de commentaren komt nog steeds terug dat ze niet genoeg middelen, beschermingsmateriaal en personeel hebben voor het aantal testen dat van hen verwacht wordt

De statistieken over de werkdruk tonen een bevestiging van de moeilijkere omstandigheden bij de triageposten. Bij de coördinerende en raadgevende artsen (CRA's) in woonzorgcentra is er opnieuw een verbetering. Dit lijkt erop te wijzen dat de situatie daar eindelijk onder controle geraakt, zegt Vivel.

Huisartsen: stabiel

Bij de huisartsen is het aantal telefonische en fysieke consultaties nu ongeveer gelijk. Het aantal doorverwijzingen naar triage (2,5 pct) en spoed (0,3 pct) blijft laag.

Globaal genomen was 14 procent van de telefonische en fysieke consultaties deze week gewijd aan luchtwegenklachten. Dit is hetzelfde percentage als vorige week en lijkt aan te tonen dat er een einde is gekomen aan de daling van de afgelopen weken. "Niet alle luchtwegklachten zijn natuurlijk te wijten aan covid-19 en ook patiënten met lichte luchtwegklachten bellen naar de huisarts."

Apothekers: genormaliseerd

Bij de apothekers is de situatie opnieuw genormaliseerd ten opzichte van de verhoogde belasting van vorige week. Toen kregen de apothekers extra veel vragen over de mondmaskers.

Deze barometer werd opgesteld met gegevens verzameld tussen 7 en 13 mei. Zo'n 3.300 vragenlijsten werden ingevuld door actieve huisartsen, CRA's, apotheken, eerstelijnsvroedvrouwen en triageposten.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.