Vanaf de lente: 2x4 teleraadplegingen per jaar, per patiënt en per arts

Het Riziv kondigt aan dat het in de lente van volgend jaar een nieuw kader invoert voor de terugbetaling van raadplegingen op afstand door artsen. De nieuwe codes komen in de plaats van de tijdelijke codes die werden ingevoerd bij het begin van de Covid-19-crisis. Het Riziv betaalt vier telefonische raadplegingen en vier videoraadplegingen per jaar, per patiënt, per arts terug. Een videoraadpleging kost 22,44 euro, bij de huisarts zowel als bij de specialist.

De codes voor triage (101990 en 101835) en adviezen voor continuïteit van zorg (101135) dateren uit het begin van de coronacrisis. Ze worden binnenkort vervangen door nieuwe nomenclatuurcodes voor raadplegingen op afstand, zowel telefonisch als via video. Het Riziv heeft daarbij een voorkeur voor videoraadplegingen boven telefonische raadplegingen.

Hieronder vindt u de vier nieuwe codes en de honoraria die eraan verbonden zijn. Het Riziv deelt ze weliswaar onder voorbehoud mee en publiceert later de definitieve cijfers. De nieuwe nomenclatuurnummers zullen van toepassing zijn op de eerste dag van de maand volgend op publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Nomenclatuurcode

Omschrijving

Honorarium

Persoonlijk aandeel rechthebbende met verhoogde tegemoetkoming

Persoonlijk aandeel rechthebbende zonder verhoogde tegemoetkoming

101673

Videoraadpleging door een huisarts

22,44 euro

1 euro

4 euro

101695

Videoraadpleging door een arts-specialist

22,44 euro

1 euro

4 euro

101710

Videoraadpleging door een huisarts op basis van verworven rechten of een houder van het artsendiploma

14,03 euro

1 euro

3,5 euro

101732

Telefonische raadpleging door een arts

10,10 euro

1 euro

2         euro

Enkele verduidelijkingen door het Riziv:

- Om recht te hebben op terugbetaling, komen enkel raadplegingen in aanmerking bij een arts waarmee de patiënt al een bestaande behandelrelatie heeft. Dat wil zeggen dat er ofwel in de twee kalenderjaren voorafgaand aan een teleraadpleging een fysieke raadpleging heeft plaatsgevonden, ofwel dat de patiënt de arts consulteert die zijn GMD beheert (of een andere arts van dezelfde praktijk). “Raadplegingen bij een specialist na doorverwijzing door een andere arts komen ook in aanmerking”, verduidelijkt het Riziv. 

- In tegenstelling tot vandaag moeten de patiënten een deel van het bedrag zelf betalen. De regeling derdebetaler is verplicht. “De details over de vergoedingsvoorwaarden volgen binnenkort”, deelt het Riziv mee.

- Het Riziv zegt tijdens de coronacrisis te hebben vastgesteld dat een groot deel van de raadplegingen gebeurde vanop afstand. Binnen het nieuwe kader wordt de lat gelegd op een maximum van 20% teleraadplegingen op het totaal aantal raadplegingen per artsenpraktijk. “We zullen deze aantallen maandelijks opvolgen op niveau van de artsenpraktijk en op niveau van de patiënt. Na één jaar zullen we hiervan een uitgebreide evaluatie opstellen.”

- Het Riziv werkt tevens een voorstel uit om een terugbetaling te voorzien voor een teleraadpleging tijdens een huisartsenwachtdienst. De ervaring van de voorbije crisisperiode leerde dat daar een echte nood aan bestaat.

Een reflectiegroep bestaande uit vertegenwoordigers van de universiteiten, de ziekenfondsen, experts van het KCE en de artsensyndicaten werkt momenteel aan een conceptnota waarin de toekomst van de teleraadpleging wordt vastgelegd met aandacht voor een definitief organisatie- en financieel kader. Het voorstel van de reflectiegroep dient als basis voor de verdere uitwerking in 2022 van een globaal kader.

> Meer op de website van het Riziv

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Geert VANHERWEGEN

  05 januari 2022

  Enige achterliggende bedoeling is geld besparen op kap van de huisartsen, en dit alles ten koste van de kwaliteit van de gezondheidszorg die wij als huisarts altijd zo hoog in ons vaandel dragen……wie beslist deze onzin te implementeren?De jonge collega s zullen snel terechtkomen in een soort staatsgeneeskunde van minderwaardige kwaliteit ,waar inspraak ver zoek zal zijn…..
  Geert Vanherwegen
  Huisarts
  Vissenaken

 • Marc AMANT

  05 januari 2022

  Hoe wereldvreemd kan je zijn? Hoe gaat de patiënt het remgeld betalen??? Met een overschrijving?

 • Dirk Van Den Broeck

  05 januari 2022

  G.H.Ik vind het systeem van tele en videoconsultatie compleet waardeloos en totaal onnozel.Wie dat systeem promoot moet dringend terug naar school om te leren hoe een normale consultatie er moet uitzien!Een normale raadpleging bestaat uit 4 onderdelen 1.anamnese 2. fysisch onderzoek 3. diagnose en 4. therapie.Als één onderdeel deel ontbreekt is dat toogpraat en dat verdient niet de term raadpleging en zeker geen honorarium!Mvg Dr.D.Van den broeck V.U.B.

 • Luk Buyse

  05 januari 2022

  telefonische raadplegingen halveren in terugbetaling! videoraadpleging aan dubbel van dit tarief. niet iedereen kan videoraadpleging doen, noch van patiënten, noch van artsen.
  en wie zal dat remgeld betalen? hoe kunnen we dit aanrekenen?
  een wereldvreemd lachertje toch weeral die regeling!!! wie dit mee beslist heeft staat echt niet in de realiteit!!!

 • Eric VAN RENTERGHEM

  27 december 2021

  Zeker geen positief signaal om het huisartsenberoep aantrekkelijker te maken voor jonge en toekomstige huisartsen. Ik vind het een echte aanslag op het huisartsenberoep.
  Voor wat hebben we nog artsensyndicaten nodig die zulke aanslagen op ons beroep!

  Dr. Eric van Renterghem 9820 Merelbeke