Merckx botst met Vandenbroucke over langdurig zieken in Kamercommissie Sociale Zaken

Verhitte gemoederen in de Kamercommissie Sociale Zaken, over het wetsontwerp van het 'Terug naar Werk-plan' van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). De PVDA wilde het wetsvoorstel van de agenda halen en ging daarover in de clinch nog voor de bespreking was gestart.

Al bij het begin van de zitting woensdag vroeg de PVDA om de bespreking van het wetsontwerp van minister Vandenbroucke om langdurig zieken te sanctioneren indien ze pertinent weigeren mee te werken aan mogelijke herintegratie op de arbeidsmarkt, van de agenda te halen. Het argument dat de partij daarvoor aandroeg, was het "negatief" advies van het Riziv over het ontwerp, dat dinsdag pas werd bezorgd aan de commissieleden. En dat terwijl het al in februari was uitgebracht, en "minister Vandebroucke het tot nu toe had over een positief advies", aldus PVDA'er Gaby Colebunders. 

"Waarom werd dit advies slechts de dag voor de bespreking aan de leden van de commissie overgemaakt? Wou de minister er misschien geen ruchtbaarheid aan geven?", zei ook PVDA-fractievoorzitster Sofie Merckx bij aanvang van de zitting. 

Commissievoorzitster Marie-Colline Leroy (Ecolo) weigerde echter het punt van de agenda te halen. Leroy wees erop dat het niet mogelijk is een wetsontwerp te schrappen waarvan de regering gevraagd heeft het te behandelen. Het ontwerp bleef dus op de agenda staan, als derde in de rij van te behandelen wetsontwerpen.

'Forcing van Vivaldi'

De communisten lieten het daar echter niet bij. Sofie Merckx bleef tijdens de bespreking van de twee overige ontwerpen terugkomen op haar standpunt. Merckx had het over een 'forcing van Vivaldi' en verweet de rest van de parlementsleden hieraan medeplichtig te zijn, onder meer door hun bijzonder korte tussenkomsten. 

Dat kon op weinig bijval rekenen van voorzitster Leroy, die haar geduld verloor en Merckx met aandrang verzocht om zich te houden aan de bespreking van het wetsontwerp dat ter tafel lag. "Als u het niet eens bent met een tekst, mevrouw Merckx, dan stemt u tegen! De manier waarop u deze procedure misbruikt is bijzonder vervelend", zei Leroy, die Merckx met aandrang verzocht zich aan de agenda te houden. Waarop fractievoorzitster Merckx een wel erg lange lezing van grieven tegen de tweede tekst aanvatte. 

Minister Vandenbroucke, die tijdens de gedachtewisselingen met de commissievoorzitter had gezwegen, onderbrak die. "U moet uw oren uitkuisen. U wil vooral tijd rekken. En wat u herhaalt, is onzin", aldus minister Vandenbroucke, die tijdens de eigenlijke bespreking van het bewuste wetsontwerp "de sfeer van verdachtmaking" laakte.

Nog tijdens de bespreking kreeg het standpunt van PVDA bijval van het Vlaams Belang. "U drijft uw wil door en dat tegen alle adviezen in", zei Ellen Samyn. "In principe zouden wij voor hebben gestemd, maar door de manier waarop zullen we ons nu onthouden". Nog in de oppositie noemde Valerie Van Peel (N-VA) het wetsontwerp "een holle doos". 

Uitstel

Een heel aantal partijen kon vervolgens niet meer aan bod komen doordat - opnieuw PVDA - ditmaal bij monde van Gaby Colebunders, meer dan een uur het woord nam. De verdere bespreking en stemming werden dan ook uitgesteld naar een volgende zitting op 22 juni. 

Het 'Terug naar Werk-plan' van minister Vandenbroucke, waar de regering half mei groen licht voor gaf, voorziet er onder meer in dat bedrijven met relatief veel langdurig zieke werknemers vanaf 2023 een financiële sanctie kunnen krijgen. De langdurig zieken zelf verliezen 2,5 procent van hun uitkering als ze na lang aandringen blijven weigeren om mee te werken aan het reïntegratieproces. De plannen maken deel uit van het voornemen van de regering om de werkzaamheidsgraad op te trekken tot 80 procent. 

Concreet krijgen langdurig zieken na 10 weken afwezigheid een vragenlijst toegestuurd, waarin hen onder meer wordt gevraagd hoe hun gezondheidstoestand is, en of ze denken terug aan de slag te kunnen gaan. Op basis daarvan kan het ziekenfonds inschatten wie een traject kan opstarten bij een 'Terug Naar Werk-coördinator', een relatief nieuwe functie bij de ziekenfondsen die door een eerdere hervorming van Vandenbroucke werd ingevoerd.  Als de langdurig zieke na een cascade aan verwittigingen niet reageert, verliest die 2,5 pct van zijn uitkering. 

Ook voor bedrijven komen er sancties. Bedrijven waar in de laatste vier kwartalen zeker drie werknemers zijn uitgevallen voor minstens twaalf maanden én waarbij het aantal langdurig zieken drie keer hoger ligt dan het gemiddelde in de privé en twee keer hoger dan het gemiddelde in de eigen sector, betalen per kwartaal een bijdrage van 0,635 procent op de lonen, wat neerkomt op 2,5 procent op jaarbasis.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc DE MEULEMEESTER

  10 juni 2022

  Vreest niks , ik ben VladiMIR de grote en kom U bevrijden waarbij ik als volbloed kommunist al mijn inkomsten uit olie en gas met mijn rode (spits)broeders zal delen !

 • Anne-Marie UYTTERSPROT

  09 juni 2022

  Het is spijtig dat men volledig voorbij gaat aan de reden waarom iemand chronisch ziek is. Ineens moet het probleem dus opgelost zijn. Een tweede feit is dat ondernemingen geen chronische zieken willen en ook geen moeite doen om aangepast werk te zoeken. Het resultaat is dat de zieke bij hervatting van het werk ontslagen wordt en nog verder van huis is. Ik ben er van overtuigd dat vele chronische zieken best willen werken binnen hun mogelijkheden maar dat dit vaak praktisch niet mogelijk is. Het is dus spijtig dat men de oplossing ziet in het financieel bestraffen, vele zieken hebben het financieel al niet zo breed
  Dr Annemie Uyttersprot

 • Stefaan COLPAERT

  09 juni 2022

  Er zijn bedrijven met nu éénmaal meer ziekteverzuim dan andere.
  Hoe zal men beoordelen? Internationale benchmarking met correctie factoren?