IT-bugs: Vandenbroucke belooft een "grondige analyse" en oplossingen

Praktijkvoerende huisartsen klagen al weken over terugkerende bugs in het computersysteem. In een interview met Medi-Sfeer bevestigt Frank Vandenbroucke dat hij op de hoogte is van de veroorzaakte problemen en kondigt hij "een grondige analyse van de gerezen problemen" aan.

Van hun kant hebben de syndicaten al gereageerd. Bvas zegt dat het "wil onderzoeken of artsen schadevergoeding kunnen eisen voor tijdverlies" als gevolg van de terugkerende storingen in de diensten van het e-Health-platform, die hun dagelijkse praktijk ernstig verstoren. Ter herinnering: in januari openbaarden deze storingen zich op alarmerend niveau, waarbij Recip-e meer dan 14 uur lang uitviel. De GBO/Kartel stuurde onlangs dan weer een boodschap naar de relevante overheden met het verzoek aan de beheerscommissie van het eHealth-platform om de redenen voor deze drastische prestatiedaling te verklaren.  De GBO ontwikkelde ook een meldingsformulier voor bugs in eHealth om de storingsfrequentie te registreren en te analyseren.

"Grondige analyse"
In een interview met Medi-Sfeer gaat Federaal Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke in op deze kwestie en neemt hij die zeer ernstig: "Wij betreuren de technische incidenten die zich mogelijk hebben voorgedaan. Ze hebben tijdelijke vertragingen en/of onderbrekingen van sommige prestaties veroorzaakt. We zijn ons ten volle bewust van de moeilijkheden en het ongenoegen dat elke onbeschikbaarheid van een schakel in de keten veroorzaakt bij voorschrijvers, apothekers en patiënten". 
Hij belooft "een grondige analyse van de problemen die zich hebben voorgedaan, waar, hoe en met welk domino-effect. Deze analyse zal worden uitgevoerd met alle e-health partners. Onze experts zullen de nodige lessen trekken uit deze episode. Daarna kijken we naar de toekomst: hoe kunnen we IT-problemen anticiperen, vermijden en in het ergste geval opvangen?
Frank Vandenbroucke wil ook dat hier "leveranciers van softwarepakketten bij betrokken worden en er zal vooral aandacht besteed worden aan het verbeteren van de onderlinge communicatie tussen de partnerleveranciers enerzijds en de (gezamenlijke) externe communicatie met de gebruikers van de diensten anderzijds."
Deze boodschap sluit het dossier niet af, maar geeft wel aan dat de situatie volgens hem snel zal moeten veranderen.

> Performantie eHealth: geduld huisartsen is op

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc DE MEULEMEESTER

  09 februari 2024

  En toveren dat ze kunnen hè met dat getokkel !
  Zo zetten ze nu je voorschriften ON LINE op je paspoort , maar verzilver ze maar eens als €-Health Tielt slaat !

 • Johan Rijcken

  05 februari 2024

  zou het niet nuttig zijn om een draaiboek te hebben om te kunnen blijven werken, zo nodig op papier zoals het vroeger was, om idiote toestanden te vermijden. Er moest maar eens een locoregionale stroompanne optreden bijvoorbeeld. Is men daarop al voorzien, of moeten we allemaal een generator op diesel of benzine in huis halen ???