Performantie eHealth: geduld huisartsen is op

Minister Vandenbroucke belooft nu toch om snel werk te maken van de IT-problemen, maar voor huisartsen is het al vijf over twaalf, wat blijkt uit een mail die naar alle beleidsmakers werd gestuurd namens diverse artsenkringen en met als drijvende kracht dr. Frank Mertens (Zennevallei).

De mail gaat als volgt:

"Het EMD vormt een onmisbare hoeksteen in de dagelijkse werking van huisartspraktijken. Door het EMD heeft de huisarts - als enige - nog een overzicht over de overvloed van gegevens van een bepaalde persoon. Voor de patiënt is het een onmisbaar instrument voor een efficiënte zorg. Voor de overheid is het een belangrijk en snel meetinstrument voor gezondheidsgegevens.  Tot slot verloopt de communicatie binnen de gezondheidszorg quasi volledig via het EMD."

"Echter, we staan momenteel voor uitdagingen en knelpunten die de efficiëntie van het systeem belemmeren, met directe gevolgen voor de kwaliteit van zorg die we kunnen bieden. Er zijn nauwelijks nog nieuwe evoluties en tekortkomingen in de werking van de huidige systemen blijven onopgelost."

"Er is nood aan een assertievere opstelling van de huisarts, een vernieuwde visie op het EMD en aan overlegorganen om de concrete problemen aan te pakken en de toekomst uit te werken. Er is ook een belangrijke taak weggelegd voor de artsenorganisaties die dit punt de laatste jaren wat verwaarloosd hebben."

"In het bijgevoegde dossier kunt u een beknopt overzicht van deze problemen, de blijvende frustraties en de uitblijvende diensten terugvinden."

"Dit dossier werd opgesteld door Artsenkring Zennevallei, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit ondersteund wordt door het merendeel van de huisartsenkringen."

"Het is van groot belang dat we deze problemen niet alleen erkennen, maar dat we ook gezamenlijk actie ondernemen om duurzame oplossingen te implementeren. We roepen op tot een gedegen overleg tussen beleidsmakers, politici en stakeholders in de gezondheidszorg om een concrete aanpak te formuleren."

"Door samen te werken kunnen we een duurzaam en efficiënt gezondheidszorgsysteem garanderen dat de belangen van zowel zorgverleners als patiënten behartigt."

"Wij kijken uit naar een constructieve dialoog en zijn bereikbaar voor verdere toelichting of overleg."

Oplijsting problemen

 1. Dagdagelijkse frustraties 
  1. Er zijn dagdagelijks regelmatig problemen met de werking van de communicatiediensten die verplicht opgelegd werden door de overheid en essentieel zijn voor de werking van een huisartspraktijk. De verplichting van de overheid houdt de verantwoordelijkheid in om deze diensten optimaal te laten functioneren. Bovendien mag men niet vergeten dat een huisarts nauwelijks nog kan werken wanneer deze diensten uitvallen. Vooral MyCareNet gaat regelmatig in de fout. Het is toch onaanvaardbaar dat deze problemen niet fundamenteel en structureel aangepakt worden.
  2. Onvoldoende dienstverlening door de ziekenfondsen - VI 400 heeft de verwerking van eAttest en eFac gedurende meer dan een maand opgeschort omwille van software aanpassing. Concreet betekent dit uitstel van betalingen van loon aan de huisartsen. Tot op heden (1/2/2024) werd er nog steeds geen betaling uitgevoerd. - Sommige ziekenfondsen volgen al jarenlang niet de afspraken over de aanvragen van HoofdstukIV
  3. Gebruiksonvriendelijkheid van nieuwe applicaties. Zo is het inloggen op Sciensano voor de Barometers erg ingewikkeld.
 2. Blijvende frustraties zonder enige verandering
  1. Het is nog steeds niet mogelijk om met de ziekenfondsen te communiceren - De adviserende artsen beschikken niet over een elektronische postbus voor verslagen - Vele documenten zijn niet elektronisch te versturen: palliatieve aanvragen, mobiliteit, continentieforfaits, werkonbekwaamheid, …
  2. Gebrek aan uniformiteit. Voorbeeld: Aanvragen ‘personen met een handicap’ hebben andere regels in de verschillende gewesten.
  3. Vlaams overheid heeft veel te uitgebreide formulieren die nog manueel ingevuld moeten worden zonder enige connectie met het EMD. Voorbeeld: Aanvragen dienst opgroeien
  4. Ondanks zijn jarenlang bestaan is BelRai niet geconnecteerd met EMD en onwerkzaam.
  5. Vele specialisten sturen nog steeds geen verslagen naar het EMD van de huisarts. Specialisten zijn daartoe verplicht via de nomenclatuur. Kan hier geen druk opgelegd worden via inhoudingen van honoraria?
  6. Vele ziekenhuizen en specialisten plaatsen verslagen op de HUB’s maar vertikken het om deze rechtstreeks naar het EMD te sturen. Dit vraagt geen extra werk aan ziekenhuizen en specialisten, maar bespaart de huisartsen immens veel tijd en frustraties. Het zoeken in de HUB’s zou enkel in uitzonderlijke gevallen moeten gebeuren.
  7. Labs gebruiken nog steeds verschillende formaten ondanks jarenlange werkgroepen en beloften.
  8. Medische beeldvormig: gelieve het mogelijk te maken dat de huisarts een uniforme digitale aanvraag kan doen en niet via een formulier per individueel ziekenhuis.
  9. In vele ziekenhuizen is het nog steeds niet mogelijk om elektronisch verwijsbrieven te sturen.
  10. Gebrek aan communicatie over wijzigingen (voorbeeld: voortraject wordt opstarttraject diabetes – hier is geen communicatie over geweest. EMD’s zijn niet klaar.).
 3. Uitblijvende diensten
  1. Mult-eMediatt is sedert jaren uitgebouwd maar wordt niet geïmplementeerd in het EMD
  2. Digitalisering van aanvraag en consultatie van overeenkomsten (kiné, logopedie, …)
  3. Wilsbeschikkingen
 4. WZC
  1. Het WZC-dossier en het EMD zijn nog steeds aparte dossiersystemen zonder enige connectie en met beperkte communicatiemogelijkheden.
  2. Medica????ebeheer. Artsen worden verplicht om te werken op het dossier van de apotheek (Mediris). Dit is principieel fout aangezien we opnieuw met twee medicatiedossiers moeten werken. Maar artsen verliezen ook het overzicht over wat ze voorschrijven. Idem voor medica????ebewaking. Bovendien is dit een open poort voor fraude. (Voorbeelden beschikbaar).
 5. Praktijkpremie
  1. Praktijkpremie vorig jaar werd uitbetaald in november. De overeenkomst was echter al in maart. De oorzaken van de laattjdige betaling waren softwareproblemen van sommige HUB’s. De artsensyndicaten hebben dit echter zomaar aanvaard. Ook dit moet een belangrijk agendapunt worden.
 6. Mogelijke aanpak
  1. Oplijsten van de huidige problemen en voorstellen
  2. Via Medicomut: - Agenderen van de problemen - Oprichten van een driekoppige werkgroep: VI, Riziv en gebruikers (met vendors) met een duidelijk omschreven takenpakket en tijjdschema
  3. Artsenbank samenstellen met – verplicht - praktijkvoerende artsen
  4. Rapportering naar artsen – goede communicatie
  5. Promotie en opleiding

> Vandenbroucke belooft grondige analyse en oplossingen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc DE MEULEMEESTER

  28 februari 2024

  Geduld man , geduld , de eeuw is nog maar pas begonnen !
  Geduld = 1 schone deugd , beoefend door naïevelingen !

 • Philippe NEUVILLE

  21 februari 2024

  dit verwoord perfect alle problematiek waar we als huisarts mee geconfronteerd worden en waarover veel beloftes gedaan worden maar er beweegt maar weinig in de goede richting...