Gentse huisartsen - mensen opvolgen thuis in quarantaine grootste bekommernis

Mensen die thuis in quarantaine zitten, opvolgen: dat is een van de grootste bekommernissen van de Gentse huisartsen, net als de installatie van een extra-triagepunt volgens het huisartsen-noodplan. En chronische patiënten voor covid-19 uitstellen is niet evident: “Ook chronische pathologie kan acuut worden”, zegt HVG-voorzitter Linde Tilley.

Linde Tilley, voorzitter van de huisartsenvereniging Gent (HVG), maakt met ons een stand van zaken op na de spraakmakende infodag van het UZ Gent begin deze maand.

"Onze grootste bekommernis is hoe we mensen die thuis in quarantaine zitten met alarmtekens, het best kunnen opvolgen om opnieuw te laten evalueren door de specialist. Die klinische afweging maken is nu de moeilijkste oefening. Daarnaast is het niet simpel om telefonisch consultatie te verrichten en een klinische inschatting te maken."

"Het voorlopige noodplan van enkele weken geleden is inmiddels aangescherpt in die zin dat men op vraag van hogerhand nu een extra-triagepunt tracht te voorzien. In principe start dat in Gent vandaag donderdag 19 maart. Daar onderzoekt men de mensen klinisch na telefonische anamnese, die niet klinisch bekeken kunnen worden door de eigen huisarts omdat die huisart zelf onder een risicofactor valt of omdat er geen beschermend materiaal meer is op de praktijk."

Noord-Limburg startte daarmee als een van de eerste regio’s en in principe moet dat nu overal gebeuren.

Verdeling pre-triage over vier ziekenhuizen

HVG telt zelf enkele huisartsen die uit voorzorg voor een tijdje in isolatie moeten, maar een precies aantal kan dr. Tilley daar niet opplakken. “In principe mogen we verderwerken met bescherming. Maar je hebt een bescherming in beide richtingen nodig, niet zo evident om zowel voor patiënten als artsen het besmettingsrisico te beperken.”

“Alle ziekenhuizen in Gent zijn bereid om ook een pre-triagepunt op hun site te vestigen, maar we moeten goed bekijken hoe we dat realiseren met vier ziekenhuizen. Het is niet evident om artsen op alle vier de ziekenhuizen een shift te laten draaien. Onze kring moet bekijken wat het meest logische wordt.”

“Volgens het recent afgekondigde noodplan huisartsgeneeskunde moeten we ons richten op alle pathologie en chronische pathologie waar nodig moeten uitstellen samen met niet-urgente afspraken. Ook dat is een moeilijke inschatting, want een chronische pathologie kan verergeren en wordt dan toch weer acuut. De bevolking zelf is  niet altijd niet helemaal mee, er zijn heel veel telefonische vragen in de praktijken. Velen willen graag nog op consult bij de arts. Ook de psychische impact mag je niet onderschatten, zeker bij zij die alleen wonen. Die opvang gebeurt eveneens in de eerste lijn.”

Voor de stad Gent is het aanspreekpunt schepen Rudy Coddens. Het duurde even vooraleer de stad helemaal mee was – zo bleef de halfvastenfoor nog lang gehandhaafd – maar nu neemt ze volop de communicatie naar de bevolking op. En ook bij het opzetten van het pretriagepunt bood ze volop steun.

Hersteriliseren

HVG riep op sociale media met succes op om mondmaskers in te zamelen op de wachtpost. “We kunnen nog even verder, voor iets meer dan twee weken. Dan zouden we via de overheid toch weer bevoorraad moeten zijn maar we weten niet hoe lang dit zal duren. Een recyclagemanier wordt intensief bestudeerd. We vragen dan ook alle artsen om het beschermingsmateriaal niet weg te gooien maar te stockeren in afgesloten bakken. De universiteit kan ons nadien uitleggen hoe we dat weer steriel kunnen maken.”

> Lees ook: Huisartsenvereniging Gen: souplesse voor attesten arbeidsongeschiktheid

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.