Medische gegevensdeling: nadenken over de gevolgen (J. de Toeuf)

Jacques de Toeuf (Bvas-ABSyM) wijst erop dat de toegang tot medische gegevens voor andere beroepen in de gezondheidszorg dezer dagen veelvuldig en op hoog niveau wordt besproken. Artsen moeten begrijpen wat er op het spel staat en met kritische zin anticiperen. Onlangs nog gaven de spoedartsen, de ziekenfondsen en de taskforce testing/tracing aan dat de sumehrs blijkbaar onvoldoende gevuld zijn.

Dr. de Toeuf: "Tegen 7 januari gaf de Bvas aan Thibaut Duvillier [platform eHealth, red.], haar visie op de toegangsmatrix. Dat deden  ook andere beroeps- en patiëntenorganisaties (de matrix bepaalt welke beroepsgroep welk type document kan zien onder de documenten die elektronisch worden gedeeld, red.].  Een thema waarover meer dan eens is gepalaverd tussen de Franstalige huisartsen van Bvas en waarover vorige week opnieuw is gedebatteerd.

"Met bijvoorbeeld een nieuwe gespreksronde over de verplichting voor de voorschrijver om de indicatie te vermelden in het medicatieschema, volgens het Vidis-project. Opnieuw: het is voor ons moeilijk te zeggen onder welke omstandigheden, voor welk soort patiënten, de toegang voor de apotheker werkelijk noodzakelijk is."

Andere aspecten over gegevensdeling liggen op tafel," vervolgt Jacques de Toeuf. "Bijvoorbeeld of ouders toegang hebben als de patiënt minderjarig is, en meer in het algemeen de toegang van een wettelijke vertegenwoordiger. Dat is niet eenvoudig. Er zijn tegenstrijdige teksten over de leeftijd waarop een kind in staat is onderscheid te maken."

Spoedartsen

"Er is ook," vervolgt de syndicalist, "de kwestie van de kwaliteit van de sumehr." Een subgroep van de werkgroep "toegang" houdt zich daarmee bezig. Onlangs nog gaven de spoedartsen, de ziekenfondsen en de taskforce testing/tracing aan dat de sumehrs blijkbaar onvoldoende gevuld zijn."

eBox, apotheker

Nog thema's in de e-gezondheidssfeer die op de agenda staan: "Neem de eBox voor de burger [de elektronische brievenbus voor ontvangst van officiële administratieve documenten, red.]. Het gaat hier niet om een beveiligde eHealthBox om medische gegevens door te geven. Er is nu sprake van om er "gezondheidsinformatie" in op te nemen, zoals het al of niet bestaan van geïnformeerde toestemming om gegevens te delen. Is het ongevaarlijk om die ook voor derdebetaler-certificaten te gebruiken? Op dat voor de ziekenfondsen staat de diagnose vermeld..."

Met de covidcrisis en de vaccinaties hebben artsen uiteraard andere ijzers in het vuur. "Maar we proberen ze te sensibiliseren om ze te laten weten wat er op het spel staat. Bij het idee om de indicatie van een voorschrift in het medicatieschema te vermelden, zullen sommigen op het eerste gezicht reageren met: "Waarom niet?", in een geest van multidisciplinariteit."

"Maar wat zijn de volgende stappen in het project? Wat wordt er met deze vermelding gedaan? Is het niet de bedoeling dat apothekers in een latere fase hun medicatie een jaar lang aan chronische patiënten mogen verstrekken? Die zouden dan alleen door apotheker worden gezien, en hij is niet opgeleid voor de follow-up... Bovendien kan een arts opzettelijk buiten de indicaties voorschrijven of twee moleculen combineren om ongewenste effecten te verminderen. Dit is maatwerk, nauwelijks te herleiden tot indicaties... Ik zeg niet dat er niets goeds zit in het systeem in wording, maar dat is nog geen reden om de deur voor alles open te zetten."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.