eHealth in China: een stand van zaken

China is een groot land met een groot tekort aan artsen, een gunstige context voor de ontwikkeling van eHealth. De Chinese markt wordt nu al gedomineerd door een aantal gigantische hightechbedrijven.

In China zijn huisartsen zeldzaam. Het land heeft volgens WHO niet meer dan 1,8 artsen per 1000 inwoners. Bij het minste gezondheidsprobleem gaan Chinezen dan ook naar het ziekenhuis. Uiteraard zijn zorginstellingen overstelpt en wachttijden lang. De eHealth heeft zich de afgelopen jaren dan ook sterk ontwikkeld, met name via 788 miljoen mobiele telefoons.Regeringsinspanningen
Geconfronteerd met de hoge verwachtingen van de bevolking, nam de Chinese overheid zich vanaf 2015 voor om de vele structurele gebreken van het gezondheidssysteem te corrigeren: het tekort aan huisartsen, moeilijke toegang tot specialisten, extreme kwaliteitsverschillen in de zorg tussen steden en platteland, maar ook tussen ziekenhuizen, en de hoge kosten van zorg waarvan de patiënten een groot deel zelf betalen.

In 2012 had het door het ministerie van Volksgezondheid gelanceerde investeringsplan van 9,5 miljard dollar tot doel de implementatie van het elektronisch medisch dossier en de modernisering van ziekenhuisinformatiesystemen mogelijk te maken.

In 2015 zette de Chinese ministerraad een nieuwe stap met het Nationale Gezondheidsplan 2015-2020 dat duidelijk aantoont dat de overheid bereid is om alle nieuwe informatietechnologieën in te zetten om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. En wanneer de centrale overheid zich engageert, mobiliseren staatsbedrijven de nodige fondsen.

Tencent: hoofdspeler op de Chinese eHealth markt
In 1998 werd Tencent opgericht, een bedrijf dat zich specialiseert in internet, mobiele diensten en online advertenties. Het bedrijf is onder meer eigenaar van de app WeChat met meer dan een miljard gebruikers wereldwijd, maar ook van het videospel League of Legends (100 miljoen spelers per maand).

Tencent lanceerde in 2017 het Artificial lntelligence Medical Innovation System (AIMIS). Het systeem wordt al door meer dan duizend ziekenhuizen gebruikt voor de vroegtijdige diagnose van slokdarmkanker. Het bedrijf werkt vandaag aan de ontwikkeling van apps voor longkanker (de meest voorkomende kanker in China) en voor diabetesretinopathie.  Het AIMIS systeem werd door de Chinese regering weerhouden als nationaal referentieplatform voor de toepassing van artificiële intelligentie op de medische diagnostiek.

Met WeDoctor ontwikkelde Tencent eHealtch centra met AI voor het platteland. Die centra kunnen vaak voorkomende ziekten diagnosticeren en bieden ook consultaties via telegeneeskunde aan. WeDoctor stelt diagnoses met een precisie van 90% en wordt gebruikt door 2.700 ziekenhuizen, 220.000 artsen en heeft meer dan 27 miljoen actieve gebruikers. Tencent is ook de eigenaar van Tencent Trusted Doctors, een eHealth startup die online consultaties aanbiedt met meer dan 440.000 Chinese artsen, en Tencent Health, een dienst voor telegeneeskunde die gebruikt maakt van de WeChat app om patiënten in contact te brengen met artsen.

Tencent is een topacteur in de eHealth-sector in China. Daarom kondigde het farmaceutisch bedrijf Merck onlangs een strategisch samenwerkingsakkoord aan met het bedrijf voor digitale gezondheid op basis van artificiële intelligentie in China.  

In China is de bescherming van persoonlijke gegevens bijna onbestaande. Dat maakt dat de medische artificiële intelligentie zich volop kon en kan ontwikkelen. Een studie toont aan dat 97% van de mHealth toepassingen op geen enkele manier beveiligd is en geen melding maakt van de bescherming van gegevens. Het inzamelen van medische gegevens is in China geen bron van ongerustheid.

Alibaba en co
De Chinese Alibaba Group heeft ook een eHealth filiaal, AliHealth, dat een platform aanbiedt voor telegeneeskunde en het afleveren van geneesmiddelen. De groep investeerde in 2016 niet minder dan 35 miljoen USD in een platform voor beeldvorming, Wanliyun Medical Information Technology.

Ping An Good Doctor is met 228 miljoen abonnees een van de belangrijkste Chinese platformen voor online medische zorg. Het platform zegt zelf dagelijks 500.000 aanvragen voor een consultatie te krijgen. De patiënten voeren hun gegevens en medische voorgeschiedenis in in een mobiele app. Op basis daarvan stelt een AI-algoritme een diagnose die doorgegeven wordt aan een échte arts. Die valideert de pre-analyse en maakt indien nodig een voorschrift.

Xiaoyi, de kleine robotdokter
Eind 2017 haalde Xiaoyi zijn diploma geneeskunde met een score van 456 op 600 punten op het nationaal Chinees ingangsexamen. Xiaoyi, ‘kleine dokter’ in het Chinees, is de eerste robotarts met artificiële intelligentie en werd ontwikkeld door het bedrijf iFlytek. Xiaoyi  werd inmiddels ingeschakeld in verschillende ziekenhuizen om pre-diagnoses te stellen.

De ontwikkeling van eHealth is voor China een grote economische en maatschappelijke uitdaging, zeker als je rekening houdt met de grootte van het grondgebied en het gebrek aan artsen. De behoefte van de bevolking is reëel en zal de komende jaren alleen maar toenemen.

De ontwikkeling van eHealth heeft nog altijd te lijden onder de traagheid van de overheidshervormingen en de terughoudendheid van ziekenhuizen. Die tegenzin kan snel verdwijnen op voorwaarde dat gezondheidsgegevens niet voor foute doeleinden worden gebruikt of misbruikt.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.