Crisis slaat gat van ruim 1,5 miljard in Brusselse begroting 2020 en 1,5 miljard in 2021

De coronacrisis slaat een diep gat in de Brusselse begroting voor dit en volgend jaar. Voor 2020 zal het begrotingssaldo met meer dan 1,5 miljard negatief zijn. In 2021 is het begrotingstekort met 1,5 miljard iets lichter. Dat was de boodschap van minister-president Rudi Vervoort in zijn beleidsverklaring voor het Brussels Parlement.

"In de geschiedenis van het gewest is de beleidsverklaring nooit in zulke onzekere tijden uitgesproken", stak de Brusselse regeringsleider van wal. Hij wees erop dat de coronacrisis voor aanzienlijke begrotingsschade heeft gezorgd: "We gaan het jaar 2020 afsluiten met een bijkomend tekort van een miljard euro". Het gaat om 500 miljoen aan ondersteuningsmaatregelen voor de economie en het sociaal systeem en 500 miljoen aan inkomstenv erliezen. Dat komt bovenop de reeds besliste zware investeringen waardoor het begrotingstekort oploopt tot meer dan 1,5 miljard euro.

De regering is ervan overtuigd dat de steun aan sociaal-economsiche sectoren en de openbare investeringen moeten verdergaan, en maakt daarbij gebruik van de lage interesten en de houding van de Europese Centrale Bank ten opzichte van de financiering van staatsschulden om de economie te stutten met schulden. "We hebben dus een begrotingstekort dat licht beter is dan dat van 2020, ten belope van 1,5 miljard euro", aldus Vervoort.

De Brusselse regering heeft een meerjarenbegroting opgesteld die in staat moet zijn de schok van de crisis op te vangen, de relance te ondersteunen en op het einde van de regeerperiode opnieuw te komen tot een structureel begrotingsevenwicht, los van de strategische investeringen van 500 miljoen, die aan de huidige intensiteit worden voortgezet. Vervoort benadrukte dat dit gebeurt "zonder te raken aan de koopkracht van de Brusselaars met een verhoging van de belastingdruk want we weten dat de relance ook via de vraag gebeurt, door consumptie."

De begroting moet dringende maatregelen mogelijk maken, zowel op het vlak van gezondheid, het sociale en de economie, aldus nog de minister-president.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.