"Alleen broederlijke samenwerking loodste ons door dit annus horribilis" (Dr. Michel Meuris)

"Annus horribilis. Daarmee associëren we 2020 terwijl we die pagina zonder spijt omslaan", meent Dr. Michel Meuris. Maar de woorden 'moed' en 'solidariteit' verschijnen ook voor de geest van de voorzitter van Agef, de artsenkring in het Franstalige oosten (Verviers). Hij juicht de inzet van zijn "troepen" toe, inclusief assistenten en jonge artsen. Het resulteert in "een buitengewone balans van de verschrikkelijke gezondheidscrisis die we meemaken."

"We waren 2020 met onze kring (circa 250 huisartsen) nochtans goed gestart, we hoopten op een voortzetting van de weekdienst die zowel patiënten als artsen voldeed"... Wat in januari slechts een diffuse wetenschappelijke zorg was, veranderde eind februari in een nachtmerrie en in maart-april in een onbeschrijflijke chaos. Met, helaas, besmettingen voor te veel huisartsen die probeerden de bevolking te behandelen ondanks het schaamteloze gebrek aan bescherming."

"Hier kreeg het woord solidariteit zijn volle betekenis."

"Geconfronteerd met de eerste niet overtuigende verklaringen van de autoriteiten die in eerste instantie druk bezig waren met het doorgeven van de verantwoordelijkheid, verenigde onze kring zich en vormde ze vanaf midden maart een hechte band met de aanbevelingen van het College voor Huisartsgeneeskunde."

"Het overleg met de drie ziekenhuizen in de regio werd intensiever en ook met het UZ van Luik en de provincie nadien. Diverse initiatieven zagen het licht, zoals de triagecentra die vervolgens testcentra werden waaraan iedereen met grote professionaliteit deelnam. Vooral de jongsten, inclusief de assistenten. Of ook de mobiele teams die de WZC's ondersteunden die door de pandemie zijn overrompeld. En altijd bezield door deze geest van saamhorigheid.

De huisartsen hebben altijd "aanwezig" gereageerd op de verzoeken van de kring terwijl ze de follow-up van hun patiënten waarborgden. Tegelijkertijd pasten ze zich aan een nieuw paradigma in de uitoefening van hun beroep aan: teleconsulten en videoconferenties. Een aanpassing die snel en altijd professioneel verliep.

Het was opnieuw de collegialiteit, in het bijzonder van onze jongste leden, die het mogelijk maakte om vanaf juli het hoofd te bieden aan de door de autoriteiten aanbevolen vermenigvuldiging van de tests. Een vermeeerdering die op grenzen botste omdat de beloften van de federale regering om de capaciteit van de laboratoria te vergroten niet uitkwamen. De wachttijden voor de resultaten werden steeds langer, waardoor de effectiviteit van de aanpak werd aangetast.

Afgeweken

Omdat er drastische maatregelen nodig waren om de catastrofe te voorkomen, was onze kring in oktober de eerste kring in Wallonië om bewust van de officiële paden af te wijken. De huisartsen richtten zich alleen op risicovolle symptomatische en asymptomatische patiënten. Een baanbrekende ongehoorzaamheid waar andere grote kringen al snel mee aan de slag gingen.

Tot slot, en opnieuw als voorloper, hebben we OSTef opgericht, het Outbreak Support Team voor het Franstalige Oosten, om alle epidemische situaties te coördineren. Het was de eerste OST in het zuiden van het land, de enige met twee verpleegkundigen die zijn opgeleid in volksgezondheid en epidemiologie, en opmerkelijk effectief.

Dr. Michel Meuris - Voorzitter van Agef Verviers

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc DE MEULEMEESTER

  21 januari 2021

  Als dank voor jullie inzet krijgen jullie dan ook 1 applaus , jullie hoeven niet voor jezelf te applaudisseren zoals Donald Duck !
  Zolang " HET ' en " DE" ( RAMP) Toerisme blijft doorgaan , blijft het spelen met Vuur ( van de Olympische Kampioen van de mutatie )!
  De remedie was nochtans van meet af aan op een presentaarblaadje voorgeschoteld : " BLIJF IN UW KOT "!

 • Marc DE MEULEMEESTER

  21 januari 2021

  Als dank voor jullie inzet krijgen jullie dan ook 1 applaus , jullie hoeven niet voor jezelf te applaudisseren zoals Donald Duck !
  Zolang " HET ' en " DE" ( RAMP) Toerisme blijft doorgaan , blijft het spelen met Vuur ( van de Olympische Kampioen van de mutatie )!
  De remedie was nochtans van meet af aan op een presentaarblaadje voorgeschoteld : " BLIJF IN UW KOT "!