Bvas ziet contractbreuk De Block in verbod op corona-supplementen

Bvas eist dat minister De Block meer uitleg verschaft over het KBt ‘houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de covid-19-pandemie’ dat ze vandaag in het Belgisch Staatsblad liet publiceren. Als het de bedoeling is dat gedeconventioneerde artsen tijdens de coronapandemie geen ereloonsupplementen mogen aanrekenen, is dat contractbreuk en een schending van het akkoord artsen-ziekenfondsen.

Vandaag verscheen in het Staatsblad een Koninklijk Besluit van minister De Block dat artsen verbiedt om de kosten van beschermingsmateriaal aan de patiënten aan te rekenen. Bvas neemt akte van dit KB en wijst erop dat:
 
Het de opdracht van de overheid is om in te staan voor de veiligheid van de burgers. Het zou logisch zijn dat de staat de kosten van beschermingsmateriaal op zich neemt, of het nu voor de artsen is of voor de patiënten. De overheid heeft tot vandaag nog nooit voldoende beschermingsmateriaal geleverd om aan de noden op het terrein te voldoen. De bescherming van artsen en patiënten brengt dus kosten met zich mee die uitsluitend door de artsen worden gedragen.

Aankondigingspolitiek?
De minister zich bereid heeft verklaard om deze kosten te dragen. Ze heeft al een specifieke financiering toegekend aan verpleegkundigen. Voor artsen daarentegen heeft ze zich beperkt tot een intentieverklaring. Bvas is niet op de hoogte van een nieuwe nomenclatuur of een andere financiële tussenkomst die in uitvoering is. We hopen dat we niet naar een nieuwe episode gaan van de aankondigingspolitiek die we helaas gewend zijn.
 
Niet-geconventioneerde artsen behouden de vrijheid om zelf hun erelonen vast te stellen zonder dat ze het gebruik van supplementen ter compensatie van kosten moeten rechtvaardigen. Het vandaag gepubliceerde KB heeft dus geen enkele betekenis voor gedeconventioneerde artsen.

Eenzijdige verbreking

Niettemin stelt de minister een verbod in op supplementen voor artsen die niet onder het akkoord vallen. Als artsen inderdaad moeten afzien van het aanrekenen van supplementen of als ze elke aanpassing van supplementen moeten rechtvaardigen, dan beschouwt de Bvas dit als een eenzijdige verbreking van het akkoord artsen-ziekenfondsen door de minister.

Het syndicaat vraagt dus een snelle oplossing voor de financiering door de overheid van de extra kosten in verband met de covid-crisis, zowel vanuit materieel als organisatorisch oogpunt, aangezien het desinfecteren van de praktijkruimte tussen twee patiënten in ook kosten met zich meebrengt in de vorm van niet-gecompenseerde werktijd.

Bvas vraagt dat de minister ook haar standpunt over supplementen voor niet-geconventioneerde artsen verduidelijkt, zo niet zal het syndicaat daaruit zijn conclusies moeten trekken.U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.