Bisschoppen willen debat rond uitbreiding abortuswet openhouden

"Het is onbegrijpelijk hoe zo een belangrijke en delicate aangelegenheid zo vlug wordt behandeld en zonder enig voorafgaand fundamenteel debat", schrijft de Bisschoppenconfederatie van België. Op die manier reageren de bisschoppen op de mogelijke uitbreiding van de abortuswetgeving die momenteel op tafel ligt.

Nadat verschillende partijen een wetsvoorstel hadden ingediend om de termijn te verlengen waarin zwangerschapsafbreking mag worden uitgevoerd, werd een werkgroep opgericht om op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke consensus. Het gaat daarbij om een verlenging van de abortustermijn naar 18 weken en de verplichte bedenktijd van 6 dagen terug te brengen naar 48 uur.

Maar die beslissing stuit de bisschoppen van België tegen de borst. Ze hekelen het weinige maatschappelijke debat dat eraan is voorafgegaan. Volgens de bisschoppen is abortus geen "gewone medische ingreep". "Als de wet dan alleen maar suggereert dat het om een gewone ingreep gaat, wordt geen recht gedaan aan wat de betrokkenen ervaren en beleven", aldus de bisschoppen.

Volgens woordvoerder Geert De Kerpel dreigt abortus ook "een recht te worden". De Kerpel verwijst daarbij naar dokters die om ethische redenen de ingreep eventueel niet zouden willen uitvoeren. Zij worden nu beschermd door de gewetensclausaule, die stelt dat geen verzorgend personeel of arts gedwongen kan worden om medewerking te verlenen aan een zwangerschapsafbreking. Maar ook die komt volgens de bisschoppen onder druk te staan. "Wie er vragen bij stelt of wie abortus weigert, zal zich dan moeten verantwoorden. En dat laatste geldt zowel voor de arts als voor de betrokken vrouw", aldus de conferentie.

Volgens de bisschoppen waarborgt de rechtsstaat de bescherming van de menselijke waardigheid en de fysieke integriteit van iedere persoon. "Geldt dat ook niet voor een menselijk leven dat nog groeit naar de geboorte?", vragen ze zich af. "En waar trekken we de grens? Waarom net daar?"

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.