Vaccinatie: arts moet code 'activeren' voor zijn patiënt

Er ontstond controverse omdat het verplicht was om bij een huisarts een gmd te hebben als men in aanmerking wou komen voor vaccinatie. Daarom maakten  de verschillende overheden die dit land rijk is, hun huiswerk opnieuw. Het resultaat verscheen op 11 februari in het Belgisch Staatsblad.

Alle Belgen die qua leeftijd in aanmerking komen voor vaccinatie, krijgen een code toegestuurd en het is de behandelend arts die de code van een "risicopatiënt" moet "activeren" voor het  voorrangsregime. Artsen zijn nu al bang om te worden bestookt met telefoontjes, sms'jes en mails...

Eén code per persoon, geactiveerd door huisarts of specialist

Concreet: "Iedereen die op Belgisch grondgebied verblijft, krijgt een willekeurige code. Dat op basis van gegevens uit het Rijksregister of de registers van de Kruispuntbank voor het leeftijdscriterium. Als de gezondheidstoestand als criterium in het spel is, gebeurt dat via de ziekenfondsen en/of de behandelend arts. Als risicopatiënten geen huisarts hebben, kan het een cardioloog of een andere specialist zijn die de code activeert", legt Jacques de Toeuf (Bvas) uit. “We mogen niet vergeten dat veel patiënten vandaag in België alleen door specialisten worden gevolgd voor ziekten zoals diabetes of dialyse."

De vrees bestaat wel dat zodra deze procedure is ingevoerd,  de telefoons in de praktijken roodgloeiend zullen staan. Voor zover dat nu nog niet het geval was... De patiënt zelf zal de code via zijn gemeente ontvangen.

Opname van gegevens 

Vaccinaties tegen covid-19 die op Belgisch grondgebied worden toegediend, worden in Vaccinnet geregistreerd door wie het vaccin toediende of door de persoon onder wiens toezicht de vaccinatie plaatsvindt. Het Staatsblad zegt verder: "De persoon die het vaccin heeft toegediend, kan ook een afgevaardigde aanwijzen om de registratie in Vaccinnet uit te voeren."

In onderlinge overeenstemming kunnen de bevoegde gefedereerde entiteiten de vaccinatieregistratie in een andere gemeenschappelijke databank verplicht maken. 

Met het oog op de follow-up worden deze gegevens bewaard voor 30 jaar vanaf de vaccinatiedatum  en in elk geval gedurende ten minste één jaar na het overlijden van de persoon die het vaccin kreeg.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Miguel DERIJCKE

    22 februari 2021

    Heeft collega de toeuf nog nooit over zorgtraject diabetes of nierinsufficiëntie gehoord ...
    er zijn wel meer patiënten met een verouderd of gesloten GMD dan geen GMD , zeker in Vlaanderen