Toegang bezoekers niet simpelweg verbieden (jurist)

Jurist Nils Broeckx analyseerde het recht op bezoek. Bezoek kan een therapeutische werking hebben of een morele steun zijn. Zeker in een palliatieve context om een menswaardig levenseinde te bewerkstelligen. Remember enkele dramatische taferelen tijdens de eerste coronagolf, zowel in WZC’s als ziekenhuizen. Bezoek verbieden, maar niet ten koste van alles.

Meester Broeckx (Dewallens & partners) zette enkele basisprincipes op een rijtje tijdens een recent webinar over Gezondheidsrecht op initiatief van Legal News en Intersentia. "We moeten steeds het bezoekrecht als uitgangspunt nemen", aldus meester Broeckx. "Dat staat niet expliciet in onze wetgeving, wel is het impliciet aanwezig. Denk aan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), art. 8: recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De relationele privacy valt er ook onder."

Geen absoluut recht

"Dat recht kan evenwel worden ingeperkt door het recht op integriteit van andere personen of bezoekers. Het spreekt vanzelf dat in tijden van covid-19 bezoek een aanslag kan betekenen op de integriteit van anderen."

"De beperking moet wel proportioneel zijn door pakweg enkel bezoek toe te laten in een ontsmette ruimte. Men zal het belang van bezoek moeten afwegen tegen de kosten van bijkomende veiligheidsmaatregelen bijvoorbeeld. Ook daarvoor is een vaste procedure nodig."

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.