"Teleconsultatie moet blijven tegen zelfde tarief als gewone consultatie"

Bvas dringt er op aan om bij teleconsultaties hetzelfde tarief en hetzelfde remgeld te hanteren als voor een gewone consultatie. Dat in een reactie op het feit dat Maggie De Block aan definitieve regels voor teleconsultaties werkt. Ook ASGB staat positief tegenover teleconsultaties. "Niet om àlle consultaties te vervangen, maar wel een aantal", zegt dr. Reinier Hueting.

Op vraag van Bvas creëerde het Riziv op 16 maart twee nomenclatuurnummers, zo brengen dr. Philippe Devos en dr. Marc Moens, voorzitter en erevoorzitter van Bvas, in herinnering. Een codenummer was bedoeld voor de telefonische triage van patiënten met een vermoeden van covid-19-besmetting en een ander codenummer voor telefonisch advies voor andere patiënten, in het bijzonder mensen met een chronische aandoening die niet meer naar hun huisarts kunnen vanwege de richtlijnen in het kader van covid-19.

Bvas heeft op dat moment ingestemd met een honorarium van 20 euro, volledig terugbetaald aan de patiënt. Tijdens de duur van de coronacrisis was dat een eenvoudige en uniforme oplossing om de zorgcontinuïteit te garanderen.

Bvas is ook voorstander om de teleconsultatie permanent te maken, maar in dat geval volstaat 20 euro niet. "Om scheeftrekking te vermijden moet het tarief voor de teleconsultatie hetzelfde zijn als dat voor de gewone consultatie", stellen Devos en Moens. "Net zoals voor de gewone consultaties moet er ook een remgeld geheven worden, hetzelfde remgeld als op de klassieke consultatie."

Budgettair neutraal

De teleconsultatie aan het tarief van een gewone consultatie is een voorstel dat budgettair neutraal is, omdat de teleconsultatie een aantal standaardconsultaties zal vervangen.

Bvas stelt wel voorwaarden: een arts mag geen teleconsultatie aanrekenen zonder een voorafgaande "fysieke" consultatie met de patiënt. Alleen artsen met een Riziv-nummer die hun praktijk uitoefenen op Belgisch grondgebied komen in aanmerking. Met andere woorden: de tele- of videoconsultatie kan niet zomaar elke fysieke consultatie vervangen.

De raadpleging op afstand is geschikt voor de opvolging van chronische patiënten, maar niet voor nieuwe patiënten die zich voor het eerst met een klacht bij hun arts melden. Ook voor huisartsen die het advies van een dermatoloog of een and ere arts-specialist willen inwinnen, is de teleconsultatie nuttig.

"Afrekenen? Zie ziekenfondsen"

Reinier Hueting, voorzitter AGSB, zegt dat ook zijn vereniging al langer vragende partij was om te bestuderen of deze manier van 'consultaties op afstand' versneld zouden kunnen worden doorgevoerd. "Dat kan zeker voor een aantal chronische patiënten, die de arts goed kent, maar ook voor een aantal acute gevallen. En niet alleen huisarten maar ook specialisten kunnen op die manier werken", vindt Hueting. "Al is het wel de arts die autonoom moet kunnen beslissen of het nodig is dat hij/zij de patiënt in het kabinet ziet."

Over de tarifering en het remgeld heeft het ASGB minder strikte verwachtingen dan BVAS. "Het afrekenen is meer een aangelegenheid voor de ziekenfondsen dan voor de artsen", vindt Hueting.

> Lees ook: telefonisch doktersbezoek verdwijnt niet meer

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.