Ruim 1.100 huisartsen in open brief bezorgd om huisartsgeneeskunde

Niet minder dan 1.184 huisartsen uiten hun bezorgdheid over de toekomst van hun beroep. Ze ondertekenden een open brief aan minister Crevits en minister Vandenbroucke, hun respectievelijke vakminister Vlaams en federaal, en aan de medische pers. Vier punten vatten hun bezorgdheden samen.

Aan Minister Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Aan Minister Frank Vandenbroucke, Federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Aan de medische pers

Bezorgdheid omtrent de toekomst van de huisartsgeneeskunde

Een broodnodige hervorming van de gezondheidszorg hangt in de lucht. Proef- en pilootprojecten schieten als paddenstoelen uit de grond. Boeken en meningen over ons zorgsysteem zijn legio.

Er moet meer ingezet worden op preventie, de financiering van onze gezondheidssysteem moet anders worden georganiseerd, er moet meer worden samengewerkt en beter gecommuniceerd,…daar zijn we het allemaal over eens.

Er heersen bij de huisartsen en in de huisartsenkringen evenwel enkele grote bezorgdheden.

De pilootprojecten “brede eerstelijnspraktijken” van de Vlaamse Overheid hebben dit gevoel bovendien nog meer versterkt.

In deze brief wensen we graag 4 bezorgdheden aan te kaarten:

1) De erg bepalende rol die de openbare besturen zullen spelen in de toekomst. In de voorstellen die op tafel liggen zal de huisarts zich niet meer “vrij” voelen in hun “vrij” beroep, maar zal hij/zij aangestuurd worden door lokale, wijk gebonden initiatieven gedirigeerd door het lokale bestuur en de Eerstelijnszone.

2) Laat de solo-artsen en kleinere praktijken niet in de steek. Het huidige klimaat laat uitschijnen dat er in de toekomst enkel nog ruimte zal zijn voor grote eerstelijnspraktijken gecoördineerd door openbare besturen en eerstelijnszones. Als ondertoon van deze pilootprojecten kan men een onderwaardering voelen van de vele solo- artsen, duopraktijken en andere kleinschalige projecten.

3) Betrek de huisartsen, huisartsenkringen en de andere eerstelijnswerkers bij onderhandelingen en gesprekken. Hun expertise in het veld en ervaring op het terrein zijn cruciaal om mee te wegen op de besluitvorming en het beleid. Laat niet louter de beleidsmakers en theoretici belangrijke en ingrijpende beslissingen nemen met verregaande consequenties voor de beroepsuitoefening van de huisarts en de rest van de eerste lijn. Laat bovendien ook de jonge artsen en eerstelijnswerkers aan het woord, zij zijn de toekomst. Een top-down strategie heeft voor geen enkele partij een meerwaarde.

4) Zorg voor de huisarts. Herwaardeer het beroep zodat de instroom van huisartsen voldoende hoog blijft. Beperk de administratieve overlast tot een minimum zodat de huisartsen zich terug kunnen focussen op hun patiënt. En beoog bovendien een goede spreiding van huisartsen over Vlaanderen. Hierdoor kan de huisarts zich opnieuw focussen op de kern van zijn/haar taak.

We zijn ervan overtuigd dat we samen naar een nóg meer kwaliteitsvolle, kostenefficiënte en patiëntgerichte zorg kunnen evolueren. Hiervoor is ongetwijfeld een grote mentaliteitswijziging en een ingrijpend veranderingsproces nodig. Laat ons echter niet evolueren naar een overheidsmonopoliserend gezondheidssysteem dat ten koste zal gaan van de eigenheid, vrijheid en verdere onderwaardering van onze huisartsen. De huisarts moet zijn centrale positie in het zorglandschap absoluut bewaren.

Wij staan open voor verder overleg en wensen graag betrokken te worden in toekomstige onderhandelingen.

Ondergetekend,

1.184 huisartsen

 • Artsenkring Zennevallei (104 huisartsen)
 • Huisartsenkring Pallieterland en Omgeving (97 huisartsen)
 • Huisartsenvereniging Gent (377 huisartsen)
 • HARNO (180 huisartsen)
 • HAK Pajottenland (80 huisartsen)
 • OVO (Oudenaardse vereniging van Omnipractici) (109 huisartsen)
 • HAKRO (Huisartsenkring Ronse) (29 artsen)
 • HSL (Huisartsenkring Schelde en Leie (91 artsen)
 • Huisartsenkring Antwerpen Zuid (117 huisartsen)
 • Vlaams Artsen Syndicaat (VAS)

> Hoe blijft u baas in eigen praktijk?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Peter SORGELOOSE

  24 mei 2022

  Volledig akkoord

 • Anthony CORNELISSEN

  23 mei 2022

  Ik zou er nog een punt willen bijvoegen. Dat de artsen geleid worden door een Orde der Artsen, die straft enkel als het nodig is en zalft als het kan. Ik heb nu reeds een groep collega’s bij mekaar die buiten proportie gestraft zijn, terwijl sommige vriendjes, die wel alle regels aan hun laars lappen een hand boven het hoofd gehouden krijgen, de strafmaat is extreem onredelijk, er is geen recht van vrije meningsuiting, ook al draagt minister De Croo dat in zijn vaandel, ze volgen en vooral kennen hun eigen regels niet en een van de belanrijste regels in de eed die we afleggen: getuigen van een empatisch vermogen tegen iemand die ziek is, daar wordt gewoon de vloer mee geveegd; heb ik aan de lijve meegemaakt. Ik wil vechten voor een commissie van 4 juristen medisch recht waar wij terecht kunnen bij misbruik door de orde, want het is toch Middeleeus dat het laagste niveau waar we terecht kunnen de raad van state is. En ik wil ook af van de geheimhouding van de straffen van veroordeelde artsen, die manifeste deontologische fouten hebben gedaan, dan is het over en out met de willekeur en machtswellust van de orde.
  Als U mij wil steunen, graag verhalen van inrecht en misbruik mailen naar
  Tony@dokter-cornelissen.be
  Ik ben van plan naar de burgerlijke rechtbank te gaan. Dr. Collignon heeft ons dat voorgedaan in Henegouwen en is glansrijk gewonnen.
  Alle steun is welkom.
  Groetjes
  Tony

 • Luc VAN DEN WINCKEL

  23 mei 2022

  Kan ik deze open brief ook als gepensioneerd solo-arts (1974-2014) mee ondertekenen? Want 100 % -akkoord!
  Roger Bunnens Sint-Pieters-Leeuw

 • Guy CLERINX

  23 mei 2022

  Waar blijft de Huiszrtsenvereniging Regio Turnhout met 180 huisartsen ? Gui Clerinx

 • Hilde LISSENS

  23 mei 2022

  Hier ook nog niet eerder iets van een open brief gehoord via VEMEHAK huisartsen Meetjesland.
  Ook solo -arts .

 • Frank BECK

  23 mei 2022

  Het eerste dat ik van deze open brief verneem.
  Waar blijft de kring van Mechelen nu weeral?
  Waar ik kan ik desgevallend als solo-arts tekenen?
  Frank Beck