Proefprojecten New Deal van start in 2024

Volgend jaar kunnen de eerste huisartsen(praktijken) in een proefproject starten van de New Deal voor de huisartsenpraktijk. Dat zei prof. Ann Van den Bruel tijdens het ASGB-congres van 11 maart.
Als alles volgens plan verloopt, gaan al volgend jaar de eerste proefprojecten van de New Deal voor de huisartsenpraktijk van start. Prof. Ann Van den Bruel, die actief aan de New Deal meewerkte, verraste de toehoorders tijdens het ASGB-congres nog meer door te stellen dat zelfs de definitieve invoering van het systeem er volgend jaar al zou kunnen komen. Dat 2024 een verkiezingsjaar wordt, is daar uiteraard niet vreemd aan. “Het zou zonde zijn mocht een nieuwe minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid het project terugdraaien. Het vele en kwalitatieve werk dat in het project is gestoken, zou dan verloren kunnen gaan”, aldus Van den Bruel.

Tijdens haar uiteenzetting maakte Van den Bruel duidelijk dat hetgeen momenteel voorligt, de krijtlijnen zijn van wat een oplossing moet bieden voor de grote uitdagingen waar de huisartsgeneeskunde momenteel voor staat zoals onder meer het kleiner aantal huisartsen, de stijgende zorgnood door chronische patiënten en de keuze van de jongere generatie huisartsen om de balans tussen werk en privé meer in evenwicht te houden. “De krijtlijnen zijn bekend, nu moet het verder worden uitgewerkt.”

“De New Deal moet als het ware een model worden dat het beste in zich verenigt van de twee modellen die vandaag bestaan, prestatiegericht en forfaitair”, vervolgt Ann Van den Bruel.

“De bestaande modellen hebben voor- en nadelen. Die proberen we uit het nieuwe model te filteren. Uit onderzoek blijkt dat de huisartsen doorgaans tevreden zijn met het systeem waarin ze momenteel werken, maar dat ze wel open staan voor een beter systeem. Met de New Deal streefden we meerdere doelstellingen na. Het derde financieringsmodel moet voldoende stimulerend zijn voor huisartsen en tegelijk de toegankelijkheid voor de patiënt vrijwaren en waar nodig verbeteren. Specifieke aandacht gaat daarbij naar de kwetsbare patiënt. Een belangrijk aspect is de doelstelling om de huisarts correct te vergoeden voor taken tijdens en buiten de raadplegingen. Taakdelegatie is een andere duidelijke doelstelling, net als de vereenvoudiging van het administratieve werk. Ten slotte moet het nieuwe, hybride systeem zowel over- als onderconsumptie vermijden.”

GMD
Een van de verzuchtingen van huisartsen is de vraag naar verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk. Vier huisartsen op de tien zouden kiezen voor taakdelegatie naar een verpleegkundige met als gevolg een kortere werkweek.

“Zijn er wel voldoende verpleegkundigen om in huisartsenpraktijken aan de slag te gaan wanneer veel huisartsen(praktijken) voor de New Deal kiezen?”, klonk het in de zaal.

Ann Van den Bruel maakt zich weinig zorgen: “Er zijn in Vlaanderen ongeveer 200.000 verpleegkundigen, van wie er 60.000 actief zijn in ziekenhuizen en 10.000 in woon-zorgcentra. Veel van de 130.000 andere verpleegkundigen hebben het beroep vaarwel gezegd. We zijn ervan overtuigd dat een aantal van hen het wel ziet zitten om in een huisartsenpraktijk aan de slag te gaan. Bovendien is er het nieuwe profiel van de praktijkassistent, een profiel tussen een verpleegkundige en een administratieve kracht.”

De New Deal houdt een verschuiving in van de financiering van de huisartsenpraktijk. “De capitatiefinanciering zal stijgen van ongeveer 17% vandaag naar 40 à 45% van de financiering. De prestatiefinanciering zal ongeveer een even hoog percentage voor zijn rekening nemen, terwijl de rest wordt aangevuld met premiefinanciering. De New Deal betekent ook dat het GMD beter betaald zal worden, maar dat ook de inhoud ervan verandert. Het wordt uitgebreid zodat de huisarts zijn patiënt echt kan opvolgen”, legt Van den Bruel uit.

“Betekent dit geen opstapje naar een volledige forfaitarisering van de huisartsgeneeskunde, waarbij huisartsen steeds meer op de vingers wordt gekeken, bijvoorbeeld inzake antibioticavoorschrift?”, vreesde een huisarts in de zaal. “Er is geen verborgen agenda”, zei Van den Bruel stellig. “Daarom is er ook bewust voor gekozen om niemand op te leggen in het systeem te stappen. Elke huisarts en elke praktijk krijgt de vrijheid om te kiezen voor één van de drie systemen. Een praktijk kan wel enkel in de New Deal stappen op voorwaarde dat iedereen meedoet.”

Foto (c) JDB

> Huisartsen staan open voor New Deal

> Honoraria niet onder druk als staatsschuld alsmaar stijgt?

> IJzers in het vuur: New Deal

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.