IJzers in het vuur: New Deal, wachtposten, 1733

Over het voorgestelde eindrapport van de New Deal lopen de meningen sterk uiteen, Afhankelijk van het syndicaat is het glas haflvol of halfleeg. Het dossier wachtposten nadert intussen een beslissende fase maar ondanks het verdienstelijke werk van de betreffende werkgroep gaapt er nog een flinke kloof tussen theorie en praktijk. Toch moet men redelijk snel landen in dit dossier en de syndicaten trekken hier doorgaans aan hetzelfde zeel. Met als dissonant de problemen met 1733 in Wallonië.

Het eindrapport van de New Deal voor huisartsen dat in de medicomut werd voorgesteld bevat interessante ideeën, maar kan als geheel niet overtuigen. Het bevat nog te veel knelpunten. Bvas wil garanties dat huisartsen die vrijwillig intekenen op het nieuwe financieringsmodel er financieel niet op achteruit gaan, luidt het.

"Het eindrapport van de New Deal is een goed uitgewerkt stuk en de auteurs verdienen alle lof. Dit neemt niet weg dat er voor ons nog heel wat hinderpalen aanwezig zijn die moeten verduidelijkt, bijgeschaafd of weggewerkt worden om te komen tot een goede vertaling van theorie naar praktijk. Wij denken ook dat de New Deal een deel is van de oplossing en niet dé oplossing voor de vele uitdagingen in de huisartsgeneeskunde", reageren de ASGB-tenoren.

Dr. Roel Van Giel (AADM) ziet in de New Deal 'voor een deel' het antwoord op de diverse brede uitdagingen in de gezondheidszorg. Het is evenwel geen deus ex machina. "Natuurlijk zal de financiële en juridische uitwerking nog veel werk vragen dat grondig en kritisch moet gebeuren maar belangrijk is dat we met een zelfde positieve ingesteldheid waarmee de kaders van de new deal gemaakt zijn dit werk finaliseren in de komende maanden.  We zijn dat onze collega’s verplicht.”

Aan de voorstelling ging ook de bekendmaking van de enquêteresultaten over het financieringssysteem voor de huisartsgeneeskunde vooraf.

Wachtposten

De New Deal heeft het ook over de wachtposten. Letterlijk: "In een nieuwe fase wordt verwacht dat die huisartsenwachtposten samenwerken in grotere functionele samenwerkingsverbanden. Dit met een dubbele doelstelling: enerzijds zorgen voor continuïteit van huisartsenzorg voor alle patiënten en anderzijds voor een evenwichtige draaglast van de huisarts bij het opnemen van wachtdiensten."

Met die continuïteit loopt het nog niet bepaald op wieltjes en ook op andere vlakken heeft het geïnstalleerde  Begeleidingsplatform Wacht nog wel wat appeltjes te schillen. Volgens Frank Lippens die deze werkgroep leidt, liggen er op dat vlak heel wat ijzers in het vuur maar circuleren er ook wilde geruchten die hij ontkent. Onder meer dat de herorganisatie van de huisartsenwachtposten en de evolutie naar functionele samenwerkingsverbanden (FSV) een besparingsoefening of ontslagen inhouden.

De problemen met oproepnummer 1733 zouden volgens hem opgelost zijn in het Franstalige landsgedeelte, maar dat wordt fors tegengesproken door de organisatie van Waalse huisartsenkringen. Men hoopt een definitief (financierings)model te hebben uitgewerkt tegen 2024. Reacties van de syndicaten op dat dossier vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.