Patiëntenbegeleiding blaast 10 kaarsjes uit

De dienst Patiëntenbegeleiding van RZ Heilig Hart Tienen viert zijn tiende verjaardag. Het team van sociaal verpleegkundigen, psychologen en andere zorgverleners ondersteunt patiënten, familie en mantelzorgers bij een opname in het ziekenhuis tot aan het ontslag.

Luisterend oor ook voor mantelzorgers
Gwenny Vermeylen leidt het team sinds 2014: “Wij bieden uiteenlopende ondersteuning aan patiënten en hun naaste begeleiders tijdens het verblijf. Onze hulp reikt verder dan de medische en verpleegkundige zorg. We regelen praktische en administratieve zaken voor patiënten en coördineren de zorg bij ontslag. Maar even vaak zijn we een luisterend oor. De nood aan psychosociale ondersteuning is soms groot als patiënten slecht nieuws hebben gekregen of door hun ziekte in een moeilijke situatie thuis of op het werk terechtkomen. Ook mantelzorgers kunnen op onze emotionele of praktische steun rekenen.”

Support teams
“We hebben in die tien jaar een actieve rol gekregen op de verpleegafdelingen”, aldus Gwenny Vermeylen. “Zo maken onze psychologen, sociaal verpleegkundigen, palliatief/pijnverpleegkundige en ergotherapeut deel uit van multidisciplinaire support teams. Het palliatief support team bijvoorbeeld ondersteunt de zorg voor ongeneeslijke zieke patiënten en begeleidt de familie. Het team besteedt veel aandacht aan vroegtijdige zorgplanning.”

“Ons geriatrisch support team gaat bij elke patiënt die ouder is dan 75 jaar na of hij tijdens de opname of erna bijkomende zorg nodig heeft. De ergotherapeut in ons team is hierbij een grote meerwaarde. We maken verder deel uit van het pijnteam dat patiënten met chronische pijnen op de afdelingen ondersteunt. En ook in de geheugenkliniek werken de sociale verpleegkundige en psycholoog samen met de artsen aan de diagnose en behandeling van patiënten met geheugenproblemen.”

“We zijn tot slot even fier op ons borstzorgtraject. De sociaal verpleegkundige is vertrouwenspersoon en aanspreekpunt in het hele zorgtraject van patiënten die geconfronteerd worden met borstkanker. Dit jaar starten we met psychosociale sessies voor borstkankerpatiënten.”

Samen met de eerste lijn

Een andere evolutie is de nauwere samenwerking met de eerstelijnszorg. De impact van de veranderende maatschappelijke context (meer kansarmoede, kortere ligduur, meer vergrijzing) op het takenpakket van Patiëntenbegeleiding is niet gering. De contacten met huisartsen en organisaties zoals OCMW, lokale dienstencentra, woonzorgcentra, PANAL en de thuiszorg blijven toenemen. Een trend die de dienst alleen maar kan toejuichen omdat dit de zorg voor de patiënt ten goede komt.

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.