Oprichting werkgroep Wacht bij het Riziv

De medicomut heeft de oprichting van de werkgroep Wacht aangekondigd, een initiatief dat door de huisartsen positief werd onthaald. De belangrijkste taak van deze werkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsenpraktijken, huisartsenkringen en beroepsverenigingen, is om het systeem van vergoedingen voor wachtdiensten te hervormen, waarbij deze werkgroep rekening houdt met de specifieke uitdagingen waarmee minder dichtbevolkte gebieden te maken hebben.
Een van de belangrijkste doelstellingen van deze werkgroep is om een herziening van de wachtdienstvergoedingen voor te stellen om ervoor te zorgen dat ze eerlijk worden betaald en in overeenstemming zijn met de praktijk. Dit initiatief is een antwoord op de groeiende bezorgdheid over de hoge frequentie van wachtdiensten in sommige gebieden, die zwaar kunnen wegen op huisartsen en hun levensbalans kunnen aantasten.

Er wordt reikhalzend uitgekeken naar de resultaten van deze werkgroep tegen juni 2024, wanneer concrete voorstellen op tafel zouden moeten liggen.
Voorstellen
Er worden momenteel drie vergoedingsmodellen voorgesteld. Die weerspiegelen het streven naar aanpasbaarheid en billijkheid:
1. Uniforme honoraria: vergoeding voor wachtdiensten die niet afhangt van het volume van de geleverde diensten, vergelijkbaar met die voor brandweerlieden of civiele bescherming, van toepassing op alle huisartsen in België.
2. Geherwaardeerde gemengde honoraria: een hoofdzakelijk forfaitair model, met differentiatie volgens het aantal uitgevoerde procedures. Deze optie lijkt echter niet volledig tegemoet te komen aan de behoeften van dunbevolkte gebieden.
3. Aanwezigheids- en beschikbaarheidshonoraria: deze benadering, die de voorkeur geniet, voert een onderscheid in tussen honoraria voor artsen die aanwezig zijn op wachtposten (WP) en artsen die thuis beschikbaar zijn. Dit garandeert een minimumbezoldiging (200 euro/uur overdag en 250 euro/uur 's avonds/'s nachts voor aanwezigheid, 50 euro/uur voor beschikbaarheid), met aanpassingen om billijkheid te garanderen.

Ten slotte lijkt een maximum van 204 uur aanwezigheidsdienst per jaar en per arts (120 uur in het weekend en 84 uur tijdens de week) een maximumaantal dat de levensbalans van dienstverleners respecteert.

> Jaar extra voor reorganisatie wachtposten

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.