Open brief haio's aan Frank Vandenbroucke en Wouter Beke

Een aantal verenigingen van (jonge) huisartsen zetten met een open brief aan de gezondheidsminister Frank Vandenbroucke en Wouter Beke in de spotlights dat de inzet van huisartsen in opleiding tijdens de coronacrisis vergeten dreigt te worden.

Hun brief gaat als volgt:

"Huisartsen zijn één van de eerste aanspreekpunten voor patiënten met gezondheidsproblemen en vragen hieromtrent. Tijdens de coronacrisis werden vele van onze patiënten getroffen, waarbij we hen met raad en daad probeerden te helpen met de meest recente aanbeveling qua testbeleid, quarantainemaatregelen en behandeling. Deze zoektocht in de richtlijnen deden we dagelijks opnieuw om iedereen het best mogelijke advies te kunnen geven.

Niet alleen qua informatie was het een nieuw gegeven, onze manier van praktijkvoeren veranderde eveneens van de ene dag op de andere. Er werden telefoon-/videoconsultaties opgestart, extra triageposten werden opgesteld en speciale infectieraadplegingen werden ingepland.

Daarnaast zorgen huisartsen voor hun patiënten in de woonzorgcentra, het zijn juist in deze centra waar COVID-19 lelijk huishield en vele slachtoffers vielen. Huisartsen hielpen hier met het afnemen van testen en zorgden voor de patiënten die niet werden opgenomen in het ziekenhuis.

Vandaag, midden oktober, zijn er ongeveer 180.000 bevestigde COVID-19 gevallen, waarvan 22.000 patiënten in het ziekenhuis werden opgenomen. Dus meer dan 155.000 patiënten vochten tegen deze ziekte thuis of in een woonzorgcentrum en konden rekenen op de hulp van de huisarts. Voor al deze patiënten was de huisarts het eerste aanspreekpunt voor de opvolging van hun gezondheidstoestand en vragen over de isolatie- en quarantainemaatregelen.

Huisartsen in opleiding (HAIO’s) werden opgetrommeld om te helpen op verschillende plaatsen. We stelden ons flexibel op en werkten vaak extra uren om onze praktijkopleiders te helpen. Ook staan we 6 maanden in het ziekenhuis, en hier hielpen we met man en macht om de nieuwe COVID-afdelingen te bemannen en de drukte op de spoedafdelingen te verminderen.

De Federale Regering zal een compensatie voorzien voor de collega-assistenten in opleiding (ASO’s) voor de extra inspanningen tijdens de coronacrisis. De Vlaamse Regering stelde een Relanceplan voor waarbij er geïnvesteerd zal worden in de zorgsector, hier wordt gesproken over het aantrekkelijk maken van de zorgsector en investeren in de woonzorgcentra. De huisartsen in opleiding werden bij beide plannen niet genoemd en dreigen hierdoor vergeten te worden.

Kortom, de huisartsen in opleiding droegen de afgelopen maanden meer dan hun steentje bij tijdens de coronacrisis en we willen met veel enthousiasme blijven zorgen voor onze patiënten. Echter onze cruciale rol en inzet in de strijd tegen COVID-19 dreigt vergeten te worden. Daarom vragen we om, net zoals onze collega’s in de ziekenhuizen, eerlijk te worden gecompenseerd voor het extra werk dat we hebben verzet tijdens deze crisis.

Hoogachtend,

HAIO Overleg Platform (HOP)

ICHO

vzw OVERSTAG

Domus Medica

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.