Artsen-specialisten roepen op tot hertekening eerstelijnszorg

Het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS) roept op tot een hertekening van de eerstelijnszorg. Daarnaast ijvert het er ook voor dat de patiënt eigenaar is en blijft van zijn globaal medisch dossier (GMD). 

Het Riziv buigt zich momenteel over een aantal nieuwe methoden om ondoelmatige zorgverlening terug te dringen en nodeloze, niet-passende en niet-conforme verzorging aan te pakken. Om ook zijn duit in het zakje te doen, heeft ook het VBS enkele aanbevelingen opgelijst.

Eerst en vooral moet de zorgverlening een socialezekerheidsstelsel garanderen dat de gezondheidszorg van alle burgers vergoedt, terwijl de patiënt de mogelijkheid behoudt om te opteren voor zorg die niet door de verplichte verzekering wordt vergoed, maar die dan wel zelf dient te financieren. "Wij moeten de accentuering van een geneeskunde met twee snelheden vermijden en een door de samenleving vastgelegd basisaanbod garanderen", klinkt het.

Daarom is het "van essentieel belang" dat de eerstelijnsgeneeskunde opnieuw wordt uitgetekend om zo een holistisch perspectief dicht bij de patiënt te verzekeren.

Concreet houdt dat in dat een patiënt ook bij een gynaecoloog of psychiater terecht moet kunnen, zonder daarvoor naar een gespecialiseerd ziekenhuis te moeten trekken. Idem dito voor de kinderarts: de eerstelijnsgeneeskunde moet men dan breder zien dan de huisartsgeneeskunde en de huisarts is zeker geen poortwachter van het systeem, die het GMD bijhoudt en de doorgang naar de tweede lijn 'toestaat', aldus het VBS. Laat staan dat een inschrijving bij de huisarts verplicht moet worden. De extramurale specialist moet zijn plaats krijgen in die zin dat de patiënt zijn gmd kan laten aanmaken door de arts met wie hij voor het eerst een therapeutische relatie aangaat (niet noodzakelijk de huisarts).

De extramurale specialisten kunnen fungeren als filter naar het ziekenhuisnetwerk. De ontwikkeling van een eerstelijnsgeneeskunde die geïntegreerd is met de extramurale specialistische geneeskunde is dan onontbeerlijk.

Ziekenhuizen zouden op die manier voorbehouden worden voor uiterst complexe en kostbare competenties, waarbij niet langer alle ziekenhuizen in alle specialisaties zouden moeten voorzien. Anderzijds mogen lokale ziekenhuizen geen dispensaria worden met tweederangsartsen en -zorgverleners. De financiering van hert netwerkziekenhuis mag niet leiden tot een nieuwe discriminatie en ongelijkheid tussen artsen in de kleine ziekenhuizen en het vlaggenschipziekenhuis.

Hoe hoger de competentie...

Het VBS roept op om het gmd in handen te geven van de patiënt en het dus ook toegankelijk te maken voor alle artsen. Ook specialisten moeten over de mogelijkheid beschikken om een gmd aan te maken, "zodat er geen nodeloze consultaties bij de huisarts in rekening worden gebracht."

Om bovenstaande aanbevelingen in de praktijk te kunnen omzetten, roept het VBS op tot het voorzien van een vergoeding "die volstaat om alle verstrekkingen en alle aanbieders in het zorgtraject adequaat te honoreren en te financieren". "Hoe hoger de competentie, hoe lager de kost voor de Belgische Staat", klinkt het. En dat houdt bijvoorbeeld ook in dat echelonnering niet kan omdat die een meerkost zou betekenen.

> Bekijk hier het volledige voorstel van het VBS.

> Lees ook: "Huisartsen en specialisten: terug naar af?" (Domus Medica)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Arlette DE LOMBAERT

    23 april 2021

    Dit is een zeer gedurfde stelling in een tijd waar wij als huisarts de patient moeten verwittigen dat een doorverwijzing naar een specialist op zijn minst een paar weken later zal kunnen gebeuren. En steek het nu niet op Covid, dit is al een lange tijd aan de gang ( en de wachttijden worden ook altijd maar langer)Het is nu vrijdag 23/04 en ik stop nu met mijn werk : 20 u. Welke specialist heeft nu nog consultaties ? Arlette De Lombaert nog maar 40 jaar huisarts in Herzele