Meer huisartsen per km², recept voor lang leven?

Een studie in de JAMA viste uit dat een hoge lokale huisartsendichtheid wordt geassocieerd met betere gezondheidsindicatoren. Een verhoogde concentratie huisartsen correspondeert met een langere levensverwachting en een lagere cardiovasculaire, kanker- en respiratoire sterfte.

Deze Amerikaanse studie wou de evolutie van het huisartsenaanbod tussen 2005 en 2015 onderzoeken en bepalen of variaties in dit aanbod een weerslag hadden op de mortaliteit van burgers. De auteurs screenden daarom gegevens van meer dan 3.100 districten, 7.100 centra voor eerstelijnszorg en 300 referentieregio's voor ziekenhuizen.

Het huisartsenbestand groeide in die afgelopen tien jaar aan met meer dan 8.000. Toch nam door meer het uitgesproken uitvallen van artsen in sommige districten enerzijds en de bevolkingsgroei anderzijds, de gemiddelde dichtheid af. Ze evolueerde van 46,6 huisartsen per 100.000 inwoners in 2005 tot 41,4 in 2015. De grootste daling deed zich voor op het platteland, benadrukken de onderzoekers.

Ze vonden ook dat elke "schijf" van 10 extra huisartsen per 100.000 inwoners geassocieerd was met een toename van de gemiddelde levensverwachting van de bevolking van 51,5 dagen (vergeleken met 19,2 dagen per extra schijf van 10 specialisten). Bovendien toonden statistische analyses aan dat de beschikbaarheid van 10 extra eerstelijnsartsen per 100.000 inwoners gelinkt was met een verlaging van cardiovasculaire, kanker- en respiratoire mortaliteit variërend van 0,9 tot 1,4%.

De onderzoekers concluderen dat beleid dat expliciet meer middelen toewijst om het aanbod van huisartsen te waarborgen "belangrijk kan zijn voor de gezondheid van de bevolking.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.