Doctors for doctors vraagt 10 euro per arts

In een brief naar de overheid, de syndicaten en andere betrokkenen roepen Andy De Witte (voorzitter Doctors4Doctors) en Eric Boydens (afgevaardigd bestuurder Doctors4Doctors) op tot steun. Ze zien zich daartoe genoodzaakt omdat de medicomut plots onlangs de taskforce burn-out bij artsen stopte. 

We geven de brief integraal weer.

"Physician welness is an important quality indicator schreef de Canadese Prof. Jean Wallace in The Lancet (2009) en dit verduidelijkte ze op het congres van Doctors4Doctors (D4D) op donderdag 10 juli jl.. Disfunctionerende artsen leveren minder goede hulp en hebben een hoger risico op fouten. Zelfzorg en opvang voor artsen in moeilijkheden zijn hierbij de kernbegrippen. Dit was ook het besluit van het rapport van het KCE over de aanpak van burnout bij huisartsen in 2011."

"Om dit te kunnen implementeren wil D4D, gesteund door haar eenparig congres, vragen om 10 € per arts per jaar vrij te stellen. Deze som zal door D4D gebruikt worden om de hulp aan artsen in nood te organiseren, collega artsen op te leiden om zelfzorg binnen de kringen bespreekbaar en realiseerbaar te maken, opleiding en intervisie te organiseren voor coachende artsen binnen ons operationeel netwerk, en het bekend maken en bevorderen van een maatschappelijke mentaliteitsverandering waarbij een juist beeld van artsen met hun inzet, maar ook met hun kwetsbaarheid meer ingang kan vinden. Op het congres van D4D, waarin verslag gegeven werd van de resultaten van ons pilootproject in de provincie Antwerpen, werd duidelijk dat deze doelstellingen voor D4D haalbaar zijn en uitgebreid kunnen worden indien er financiële support voorzien wordt. Dit was ook het verlangen van alle deelnemers."

"Naast deze essentiële ondersteuning van 10 € per arts voor D4D, vragen we ook aandacht voor het mogelijk maken van een periodiek preventief medisch onderzoek voor artsen en voor het sociaal statuut, vooral wat betreft ondersteuning bij ziekte en zwangerschap en bevalling."

Dr Andy De Witte, voorzitter Doctors4Doctors
Dr Eric Boydens, afgevaardigd bestuurder Doctors4Doctors

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.