Bvas kiest opvolger voor Philippe Devos, dr. Luc Herry al kandidaat

De raad van bestuur van Bvas sprak gisteren haar uitdrukkelijke dank en waardering uit voor het excellente leiderschap van aftredend voorzitter Philippe Devos, die zijn mandaat maandag neerlegde. Op 29 september wordt zijn opvolger aangeduid.
"Alleen maar woorden van lof voor het werk dat dr. Philippe Devos de afgelopen twee jaar gepresteerd heeft. Maar tegelijk ook veel begrip voor zijn beslissing om zijn mandaat te beëindigen om zo meer tijd voor zijn gezin vrij te maken. Dat was de teneur bij alle bestuursleden, die ten volle beseffen dat dr. Devos sinds zijn aantreden in 2019 een uitzonderlijk parcours aflegde.

"In volle Covid-crisis gaf hij blijk van uitmuntend leiderschap, en dat niet alleen als voorzitter van Bvas maar als spreekbuis voor alle artsen", schetst huisarts Luc Herry, ondervoorzitter Bvas, het parcours van dr. Devos.

Opvolger

Wie zijn opvolger wordt, zal blijken op een volgende raad van bestuur die plaatsvindt op 29 september aanstaande. Met het oog op de budgettaire onderhandelingen en de voorbereiding van een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen, heeft Bvas snel een nieuwe voorzitter nodig.

Vast staat dat een Franstalig bestuurslid het mandaat van Dr. Devos zal voortzetten tot aan de algemene vergadering in 2022. Eén kandidaat meldde zich al: precies dr. Luc Herry (foto), die ook co-voorzitter is van de Waalse afdeling van Bvas: L’ABSyM Wallonie.

"Het ontslag van Dr. Devos maakt nog eens duidelijk hoe moeilijk de combinatie van syndicalisme op vrijwillige basis met een privé- en beroepsleven is", schetst hij het plaatje. "Bvas heeft geen vrijgestelde artsen die zich volledig op hun syndicale werk kunnen concentreren. In tegenstelling tot andere artsensyndicaten staan onze mandatarissen volop in het actieve leven als arts. Het voordeel is dat ze zo meer voeling hebben met de artsen en hun dagelijkse beslommeringen, wat hun syndicalisme relevanter maakt. Het nadeel is dat hun inzet voor de beroepsverdediging vaak zwaar doorweegt op hun privé- en beroepsleven."

Ook dr. Herry legt de vinger op de wonde: "Het aantal vergaderingen in allerlei commissies en overlegorganen waar Bvas vertegenwoordigd is, is de laatste tijd exponentieel is toegenomen. Maar de financiële middelen stegen niet in dezelfde mate. Het syndicalisme van Bvas zal sterker zijn naarmate meer artsen zich lid maken. Op die manier komen er middelen vrij voor bijkomend personeel om onze artsen bij hun syndicale werk te ondersteunen."

> "Ik probeerde de zaken te veranderen zonder uren te tellen" (Philippe Devos)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.