"Arts die gegevens patiënt deelt mogelijk strafbaar"

Artsen die nu gegevens delen van hun patiënten met corona, zodat contact tracers hun werk kunnen doen, zijn mogelijk strafbaar. Er is dringend nood aan een juridisch kader. Anders schenden artsen hun beroepsgeheim. Dat zegt gezondheidsjurist Tom Goffin (UGent).

Sinds deze week zijn meer dan 700 contact tracers aan de slag gegaan. De taak van de coronaspeurders begint al wanneer een huisarts een ticketje aanmaakt voor een persoon met coronasymptomen. Als die positief test, beginnen de contact tracers iedereen op te bellen met wie die persoon de voorbije dagen contact heeft gehad. Maar in dat proces zit juridisch een serieuze adder onder het gras, zo stipt Tom Goffin aan in de Juristenkrant.

"Enkel onder bepaalde voorwaarden mogen artsen afwijken van hun beroepsgeheim en gegevens delen van hun patiënten", zegt Goffin. "Het Vlaams Parlement moet dringend werk maken van een meldplicht of een wettelijke toelating om ervoor te zorgen dat artsen of laboranten de gegevens van een coronapatiënt mogen doorgeven aan Sciensano. Als een coronapatiënt het er niet mee eens is dat zijn gegevens gedeeld worden, kan hij nu in theorie klacht indienen, omdat de arts zijn beroepsgeheim heeft geschonden."

De juridische knoop ligt bij de status van de database van Sciensano. Een Vlaams decreet uit 2003 voorziet namelijk dat artsen een meldingsplicht hebben bij infectieziekten. Die melding moet dan gebeuren bij een ambtenaar-arts van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. In de juridische bepaling voor contact tracing bij COVID-19 werd wel verwezen naar dat decreet, maar werd vergeten om te vermelden dat die meldingsplicht in dit geval bij Sciensano moet gebeuren.

"Uitzonderingen moeten concreet worden ingeschreven. En met de melding aan de databank is er sprake van een afwijking", verduidelijkt Goffin aan Belga. "Om het juridisch kader helemaal sluitend te maken, zou er dus een decreet moeten komen dat een meldplicht aan de databank bij Sciensano voorziet."

Het bericht leidt tot onduidelijkheid bij de artsen, zegt Jellina Buelens, advocate medisch recht bij het kantoor Arcas Law. Volgens haar staat vast dat er een meldingsplicht is, maar is het nu onduidelijk aan wie de melding moet gebeuren: aan de artsen-ambtenaren van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en/of aan Sciensano. Ze benadrukt dat dit tot gevolg kan hebben dat sommige artsen terughoudend zullen worden bij het doorgeven van contacten uit angst op strafrechtelijke vervolging wegens schending van hun beroepsgeheim. Ze rekent erop dat het probleem retroactief in orde zal worden gebracht.

> Lees ook: dubbele schending Eed van Hippocrates en beroepsgeheim

> Leees ook: Artsen moeten namen van hun patiënten geven (Orde)

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Johan KNOCKAERT

    17 mei 2020

    In alle geval is het uiterst belangrijk dat de tracers zich binden aan het beroepsgeheim. Verpleegkundigen zouden de ideale tracers zijn. Volgens mij hebben wij dan ook met een gedeeld beroepsgeheim te maken.