Stel de hervorming van de eerstelijnszorg open voor publiek debat (Dr David Simon)

Ook al hebben ze u soms verbaasd of zelfs geïrriteerd, toch willen mijn talrijke tussenkomsten over de standpunten van Bvas-ABSyM u waarschuwen voor de gevaren die de huisartsgeneeskunde bedreigen, u verzekeren van ons engagement om die gevaren te voorkomen en u projecten voorstellen om de huisartsenpraktijk en de gezondheid van onze patiënten te verbeteren.

Als vertegenwoordiger van de ABSyM in het bestuur van de FAGW (Fédération des Associations des Généralistes de la région Wallonne) heb ik gemerkt dat de GBO geobsedeerd is door wat in alle bescheidenheid "multidisciplinariteit" wordt genoemd. Dat is niets meer en niets minder dan de vaardigheden van huisartsen openstellen voor andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Daartoe pleit het syndicaat voor een wetswijziging van de wet uitoefening van beroepen in de gezondheidszorg. Die definieert de illegale uitoefening van de geneeskunde en zorgt ervoor dat de huisartsgeneeskunde het exclusieve domein van de huisartsen is.

In een recent persbericht heeft de GBO, in samenwerking met haar Nederlandstalige tegenhanger, de Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM), de maskers laten vallen en finaal haar steun betuigd aan de Vereniging van Belgische Apothekers (APB) in haar eis dat apothekers het recht krijgen om te vaccineren. U vernam misschien dat de GBO, de APB en AADM enkele dagen geleden hun doel hebben bereikt. Het parlement heeft met spoed een door Frank Vandenbroucke voorgestelde wet goedgekeurd die apothekers voortaan toestaat te vaccineren. Andere competenties zullen volgen, een voor een verworven door apothekers, maar ook door verpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen, en vele anderen.

Om multidisciplinariteit te financieren, bevordert de GBO "kruisfinanciering". Met andere woorden: onze honoraria delen met andere beroepen in de gezondheidszorg. Transversaliteit zal een steeds groter deel van onze inkomsten opslorpen. In 2022 zullen de begrotingsmarge (wat niet is uitgegeven van de begroting 2021) en de groeinorm (de stijging van de begroting die mogelijk is op basis van een projectie van de evolutie van de gezondheidsindex) volledig daarvoor bestemd zijn. Terwijl ze voor een deel gebruikt hadden kunnen worden om onze tarieven te verhogen. Luc Herry, Bvas-voorzitter, heeft zich de voorbije weken in de onderhandelingen artsen-ziekenfondsen juist sterk gemaakt opdat dat de groeinorm in 2023 en 2024 een verhoging van de consultatietarieven tot 30 euro garandeert.

In het Waals Platform Eerstelijnszorg (PPLW) zijn alle beroepen in de gezondheidszorg met gelijke stemmen vertegenwoordigd. Momenteel wordt gesproken over een reorganisatie van het eerstelijnslandschap. De kringen kunnen gedwongen worden om te fuseren met andere structuren waarmee zij hun budget zouden moeten delen. De GBO verzet zich niet tegen deze dynamiek, in tegenstelling tot Bvas-ABSyM, die ervoor zorgt dat de huisarts de hand op de knip houdt, dat zo de reputatie krijgt "korporatistisch" te zijn.

Terwijl Bvas-ABSyM de keuzevrijheid van de huisarts en zijn centrale plaats in het netwerk van de eerstelijnsgezondheidszorg verdedigt, wil de GBO hem marginaliseren in de periferie van een vage groep van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg waar de huisarts alle beslissingsbevoegdheid verliest.

Of u het nu eens bent met de Bvas-ABSyM- of de GBO-aanpak, u zult het ermee eens zijn dat de revolutie die zich voltrekt, zich niet kan blijven voltrekken buiten het zicht van de huisartsen te velde, maar in een publiek debat dat hen in staat stelt deel te nemen aan de besluitvorming.

Ik wens u het allerbeste voor 2022, uw gezondheid en die van uw dierbaren voorop, maar ook een huisartsgeneeskunde die vrij is om eigen keuzes te maken, met de huisarts in het centrum van het zorgnetwerk.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.