Terug naar de tijd van toen? (Dr. Michel Méganck)

"Op een moment dat indicatoren aangeven dat de gezondheidscrisis weldra achter de rug zal liggen, rijst vaak de vraag: "Wanneer kunnen we weer terug naar hoe het was?" Dat legitieme streven moet echter worden getemperd, en ik hoop dat de samenleving de lessen van een wereldwijde gezondheidscrisis niet te snel vergeet."

"We zagen ons genoodzaakt tot een hele reeks beschermingsmaatregelen voor onze gezondheid zoals sociale afstand, het gebruik van hydroalcoholische gel, maskers, sociale contacten beperken, het verbod om rust- en verzorgingstehuizen te bezoeken, de vaccinatiecampagne..."

"Dat heeft ons langzaam gebracht tot waar we nu zijn.  Maar ik hoop dat we van deze crisis zullen leren en dat de terugkeer naar de oude toestand niet zal betekenen dat we terugvallen in onze slechte gewoonten."

"Covid heeft een enorme ravage aangericht, maar tegelijkertijd heeft de wetenschappelijke gemeenschap een daling van een aantal ziekten geconstateerd: minder zieke kinderen, minder ziekteverzuim op het werk als gevolg van banale ziektes, minder griep, enz."

"Laten we niet vergeten dat Covid-19 niet het enige virus is dat circuleert. Met name de seizoensgriep bestaat nog steeds, vandaar de vaccinatienoodzaak ten gepasten tijde."

"Maar sommige beginselen blijven nog steeds van toepassing." 

"Voorzichtigheid blijft vooral geboden bij het contact met onze ouderen die vaak co-morbiditeiten hebben. Wanneer we lijden aan een -zelfs onbeduidende- besmettelijke ziekte, bezoeken we geen potentieel kwetsbare bejaarde wiens situatie elk ogenblik kan veranderen, vooral wanneer hij of zij in een gemeenschap woont."

"Ook al moeten we niet vervallen in het Aziatische model om bijna altijd een masker te dragen, toch denk ik niet dat dit in de toekomst alleen voorbehouden moet blijven aan chirurgen, operatiekamers of intensive care-afdelingen. Het masker blijft doeltreffend tegen de verspreiding van bepaalde ziekten."

"Laten we niet uit het oog verliezen dat regelmatig de handen wassen een van de eerste gezondheidsmaatregelen blijft die moeten worden toegepast. Natuurlijk is er hydroalcoholische gel beschikbaar, maar er bestaat nog steeds zoiets als zeep en water."

"Deze niet-exhaustieve voorbeelden om te zeggen: "Ja, laten we geleidelijk terugkeren naar de tijd van toen, maar laten we ook de goede gewoonten behouden"."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.