GBBW: Hoezo communautair?  (Dr Michel De Volder)

Naar aanleiding van het artikel in Medi-Sfeer over een aangekondigde 'clash' bij de GBBW  en uitspraken van dokter Vincent Janssens en de directeur van de GBBW Ellen Stassart, wil de FAMGB-FBHAV reageren: er is helemaal geen communautair probleem, maar een  probleem van bestuur! 

De FAMGB-FBHAV lag aan de basis van de hervorming van de Brusselse wachtdienst in 2012  en 2013. Vanaf het begin van de hervorming wilde de FAMGB-FBHAV de artsen van de BHAK  bij het hele project betrekken. Na lang beraadslagen en overleggen sloten de BHAK en zijn  honderdtal leden zich aan bij de FAMGB-FBHAV en zijn 1.500 leden bij de GBBW (Garde  Bruxelloise - Brusselse Wachtdienst) om een tweetalige huisartsenwachtdienst in het Brussels  Gewest te verzekeren. 

De FAMGB-FBHAV moedigde zijn artsen van meet af aan zoveel mogelijk aan om lessen  Nederlands te volgen en het taalniveau B2 certificaat te halen (toen nog Selor-niveau) en  overtuigde zo maar liefst zestig artsen- leden om het taalexamen af te leggen. De artsen  vervoegden de zestig collega’s van de BHAK om de zorg en de tweetaligheid in de Brusselse  wachtdienst te verzekeren. Die tweetaligheid was overigens een voorwaarde van de BHAK  voor elke samenwerking met de FAMGB-FBHAV; het moet ook gezegd dat de ervaring vandaag  aantoont dat slechts 7% van de oproepen die bij de Brusselse huisartsenwacht binnenkomen, Nederlandstalige patiënten betreft. 

Terwijl in het artikel van Medi-Sfeer melding wordt gemaakt van een minderheid van Nederlandstalige artsen die vinden dat er met hen niet genoeg rekening gehouden wordt,  maken de statuten van de vzw GBBW het duidelijk dat er geen sprake is van een minderheid  of miskenning van de BHAK en zijn leden. Integendeel, zij hebben het recht om bij alle  stemprocedures een blokkerende minderheid te vormen. We betreuren dat deze statuten  vandaag door de BHAK gebruikt worden om een gerechtvaardigde en legitieme eis van de  FAMGB-FBHAV voor verandering van bestuur te blokkeren. 

Zoals elke vzw moet de GBBW het Wetboek van vennootschappen en verenigingen  respecteren, en dus de regels en procedures van het wetboek. De FAMGB-FBHAV hekelt al jaren de herhaalde tekortkomingen en nalatigheden binnen de GBBW, onder meer door de  huidige directie en vaak met de stilzwijgende absolutie van de voorzitter van de BHAK. We  hebben deze inbreuken herhaaldelijk aangekaart bij onze collega's bij de BHAK en de directie.  We moeten met spijt vaststellen dat er niets veranderde.

Daarom hebben de FAMGB-FBHAV en haar twaalf stichtende en effectieve ledenverenigingen  van de GBBW besloten dat het niet langer mogelijk is om door te gaan met dergelijke  disfuncties en het niet naleven van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  

Het is dus geen communautaire kwestie, maar een kwestie van bestuur. Onze wens van acht  jaar geleden die afgelopen weken nog maar eens herhaald werden bij de BHAK, de  voorzitter en de ondervoorzitter is om samen te blijven werken om de continuïteit van de  wachtdienst te verzekeren. Tweetalige en meertalige zorg voor iedereen in Brussel, maar  wel binnen de regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen...  

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Vincent Janssens

  26 mei 2021

  Eigenlijk wil ik dit debat hier niet voeren maar gezien de toch wel gekleurde reactie van collega De Volder wil ik een en ander toch bijsturen:

  1/ naar vorm:
  Ik betreur het dat journalist Selleslagh dit artikel voorstelt als een interview terwijl hij met mij geen contact heeft gehad. Dit suggereert dat ik een publiek polariserend (communautariserend) debat als strategie zou kiezen terwijl dit louter de keuze is van de journalist.
  Hij heeft ondertussen bevestigd dat de informatie niet kwam van Ellen Stassart noch van mij maar wel van een ander platform dat verondersteld wordt zijn informatie niet te delen..?

  2/ naar inhoud
  Het is inderdaad ontmoedigend dat een intrinsiek goed project als dat van de GBBW (waar de BHAK nog steeds met veel meer dan een “nipte meerderheid” achterstaat ..) dreigt verloren te gaan door de eigengereidheid van een kleine groep binnen de FAMGB. Sinds jaren preek ik "good governance" binnen het BO, tevergeefs?
  Het is mijn ervaring dat er heel wat breeddenkende en betrokken huisartsen bestaan binnen de FAMGB.
  Maar een kleine groep geeft een wel een heel aparte invulling van wat “goed bestuur” zou moeten zijn, heeft moeite met een samenwerking die de BHAK respecteert en is manifest niet bekommerd om de Nederlandskundige zorg in Brussel.
  Wat dat laatste betreft denkt dat het hoog tijd is dat de GGC de BHAK erkent.
  De FAMGB in Brussel promoten als de “unieke bicommunautaire huisartsenkring” terwijl het grootste deel van haar leden niet kan communiceren met de Brusselaar is toch wel erg cynisch.

  Ik heb dan ook 2 constructieve voorstellen gedaan:

  1/ een neutrale externe audit naar het vermeende beheersprobleem bij de GBBW:
  Eenzijdig (buiten de BHAK om) de directrice ontslaan (zonder enige evaluatie) als “oplossing” voor problemen binnen een erg complex project als de GBBW typeert blijkbaar de beheersvisie van de FAMGB?
  De GBBW beschikt over unieke data maar besluitvorming gaat te vaak terug op perceptie?
  Goed beheer van een project meet je in praktijk eerder dan in statuutteksten of overeenkomsten?

  2/ de creatie van een nieuw platform voor Brusselse huisartsgeneeskunde: (bij de GGC?):
  Er blijken tussen beide kringen toch wel meer visieverschillen te bestaan dan verwacht. Maar in Brussel is er geen andere optie dan samen te werken en is de toekomst (van de zorg) meertalig.
  Deze moeilijke oefening wordt dan ook best naar een hoger platform getild, met permanente inbreng van externe medische en ook politieke expertise, weg van de GBBW.
  In diezelfde lijn zou het een zegen kunnen zijn voor de GBBW om de beide voorzitters van de kringen niet meer in haar BO te bestendigen?

  Dr Vincent Janssens
  Voorzitter BHAK
  Ondervoorzitter GBBW

 • Sumio YOSHIMI

  23 mei 2021

  Minstens 2 halve waarheden.
  1. De meeste artsen die een tweetaligheidssattest hebben zijn van de BHAK
  2. Voor hem is Nederlandstalig zijn= Frans-onkundig. Nederlandstaligen die Frans kunnen spreken zijn voor hem Franstalig. Als een Nederlandstalige belt voor een wachtarts wordt systematisch gevraagd of hij Frans kan, anders zou het wel eens lang kunnen duren voor hij hulp zou krijgen. Elke Nederlandstalige patiënt zal die ooit belde zal dat beamen.