Actieplan fraudebestrijding: "Onze medische huizen zijn meer gecontroleerd en controleerbaar"

De fraudebestrijdingscommissie van het Riziv heeft onlangs haar "Actieplan voor de controle van de gezondheidszorg 2024-2026" gepubliceerd. Het plan gaat in het bijzonder in op de strategieën van bepaalde medische centra om patiënten zonder hun toestemming te registreren en te de-registreren, en dus op het risico patiëntenselectie op basis van hun profiel en pathologie, waarbij de ernstigste situaties als minder "rendabel" worden beschouwd. Een reactie van Fanny Dubois.

In het Plan wordt ook gewezen op de tendens dat bepaalde medische instellingen "zich steeds meer gaan gedragen als commerciële instellingen" (fusies, meerdere eigenaars, statuten met andere doelstellingen dan zorgverlening, enz.)

De Franstalige tegenhanger van de Federatie van Wijkgezondheidscentra, de grootste federatie in de sector, die naar eigen zeggen 135 medische centra in Brussel en Wallonië groepeert, wil graag reageren op deze opmerkingen. Al meer dan vijftig jaar bieden de medische centra van onze federatie een kwaliteitsvolle, toegankelijke, continue, volledige en geïntegreerde eerstelijnszorg. Concreet zorgen ze vandaag voor bijna 300.000 patiënten, onder wie diegenen die het meest uitgesloten zijn van de gezondheidszorg: de helft van de patiënten in onze medische huizen heeft het VT-statuut (verhoogde tussenkomst), tegenover gemiddeld een kwart van de VT's in de huisartsenpraktijk.

"In tegenstelling tot veel zorginstellingen die door het Riziv worden gefinancierd (zoals ziekenhuizen of privépraktijken), zijn onze medische huizen onderworpen aan strenge controles via de financiële jaarverslagen die ze bij het Riziv moeten indienen. Ze zijn beter controleerbaar en controleerbaar dan andere sectoren omdat ze het spel van efficiëntie spelen zodat het overheidsgeld dat hen passeert goed gebruikt kan worden."

"De Federatie maakt zich echter zorgen over de risico's van commercialisering en patiëntenselectie in de eerstelijnsgezondheidszorg, vooral in het licht van de forfaitaire financiering. Naar het voorbeeld van de sector van de rusthuizen, waar we de ontwikkeling hebben gezien van een uitgebreid privaat commercieel aanbod ten nadele van de toegankelijkheid en de zorgkwaliteit, maken we ons zorgen over het toenemende belang van commerciële forfaitaire structuren in verschillende territoria."

"Er moeten criteria worden opgesteld voor de toegang tot dit soort financiering om de zorgkwaliteit voor iedereen te garanderen in een non-profit context. We vragen ook om een wettelijk kader op dit gebied. Tijdens deze legislatuur werd een wetsvoorstel dat in overleg met de federaties van de sector, de ziekenfondsen, het Riziv en het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke was opgesteld om een betere regulering van de kwaliteit in medische huizen te garanderen, niet opgevolgd door de regeringsmeerderheid."

"Meer in het algemeen hebben we ook vastgesteld dat de strijd tegen fraude,  gericht tegen de meest kwetsbare sectoren of individuen de laatste jaren, alleen maar is toegenomen (bv. de strijd tegen sociale fraude). Deze toegenomen macht wordt weerspiegeld in de uitbreiding van de controlemethoden, die een aanzienlijke investering in financiële en HR-middelen met zich meebrengen, evenals een toename van het administratieve werk voor eerstelijnszorgstructuren. We kunnen echter alleen maar vaststellen dat de inspanningen om fraude te bestrijden niet altijd met dezelfde ijver worden geleverd, afhankelijk van het soort fraude, waarbij sommige fraudegevallen profiteren van een meer zelfgenoegzame aanpak dan andere."

> Inbreuken/fraude van medische huizen geïnventariseerd (Riziv)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.