Naar forfaitaire vergoeding artsen in triagecentra?

Gisteren vond voor het eerst – en met succes – een digitale vergadering plaats van het Verzekeringscomité. Men lijkt nu toch op grote schaal te willen starten met dergelijke virtuele vergaderingen. Belangrijkste agendapunt voor de artsen was het thema triageposten/test-afnamecentra en de vergoeding voor artsen.

Eerst maakten de deelnemers kennis met het KB 20 over Covid-19 met daarin onder meer de  financiering voor testen/triage die nog niet helemaal duidelijk is. Artsen zullen niet meer betaald worden per consult maar forfaitair vanaf de publicatie van het KB over de financiering. De reactie van Reinier Hueting (ASGB/Kartel) ligt in de lijn van de doelstellingen van zijn syndicaat: "Voor forfaitarisering valt iets te zeggen, vinden wij, en Domus Medica zit samen met Wachtposten Vlaanderen op dezelfde lijn. Logisch dat de Bvas tegen is vermits zij de prestatiegeneeskunde hoog in het vaandel dragen."

De ASGB-voorzitter legt uit waarom forfaits hier op hun plaats zijn volgens hem: "Een arts die een hele dag rondloopt in een centrum en allerlei activiteiten uitvoert, kun je moeilijk in één hokje of één  nomenclatuurnummer vatten. Trieert hij, test hij, verricht hij een lichamelijk onderzoek? Zijn aanwezigheid forfaitair regelen is simpeler dan per prestatie: vandaar de logische keuze om hem te betalen per uur aanwezigheid."

Maximaal 36u financiering mag een centrum toekennen aan artsen en verpleegkundigen samen. Het forfait ligt op 80,34 euro. Een bedrag waarover de syndicaten niet werden geconsulteerd en het blijft gissen naar de bepaling ervan. Wellicht is het de som van drie consultaties. Voor dokter Hueting moet- als men van die basis vertrekt – alleszins ook 3x een weekendtoeslag toekennen voor aanwezigheden in het weekend. In die zin is dit te vergelijken met de beschikbaarheidsvergoeding.

Betalingscriteria

Binnenkort komt er een centrale databank waar wordt ingevoerd wie hoeveel gewerkt heeft. Een beetje zoals Medega voor de wachten. Een ziekenfonds komt hierbij niet meer te pas.

Het centrum beslist wie hoeveel heeft gewerkt. Doorgaans zal die beslissing vallen na overleg tussen kringen in samenspraak met het ziekenhuis en soms zal die beslissing volledig aan het ziekenhuis worden overgelaten.

Beschermingsmateriaal

Deze week zal een werkgroep zich ook buigen over de kosten van het beschermingsmateriaal. De regering wil die kosten vergoeden vanaf 4 mei, maar voor dr. Hueting gaat die ballon niet op. De niet-uitstelbare zorg liep immers de hele tijd door en die datum is dan ook onzinnig.

De vergoedingsformule moet ook makkelijk hanteerbaar zijn, en dan denkt de ASGB-voorzitter aan een verhoging van de praktijkpremie zoals zijn syndicaat al eerder voorstelde.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Rachel MANDUNGU

  26 mei 2020

  En waar blijft de forfaitaire vergoeding voor CRA artsen voor al de extra werkuren sinds half maart tot en met nu?
  Daar wordt niets meer over gezegd?????

  Dr. Rachel Mandungu

  Leopoldsburg

 • Jef VERSTAPPEN

  26 mei 2020

  80€per uur voor 3 artsen samen. Pure provocatie.

  Dr. Jef Verstappen
  Lier

 • Jef VERSTAPPEN

  26 mei 2020

  80€per uur voor 3 artsen samen. Pure provocatie.

  Dr. Jef Verstappen
  Lier