Een pakje sigaretten per dag veroorzaakt 150 mutaties van de longcellen per jaar

Op klinisch niveau en op niveau van de volksgezondheid is het kankerverwekkende effect van roken al lang bewezen. Aan de hand van sequencing van meer dan vijfduizend tumorgenomen heeft een internationaal onderzoeksteam het schadelijke effect van roken op moleculair niveau...

U wenst verder te lezen ?

Toegang tot de volledige artikels is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.