Mag een patiënt een gesprek met zijn arts heimelijk opnemen?

Die vraag werd gesteld door een collega aan de provinciale raad van de Orde West-Vlaanderen. Een kwestie waarmee menige arts al werd geconfronteerd en een praktijk die zich steeds vaker voordoet. Toestemming voor de opname wordt doorgaans niet gevraagd aan de arts. In dit geval vroeg de arts aan de Orde of in de wachtkamer de boodschap geafficheerd mag worden dat dit niet kan.

De provinciale raad heeft er niets op tegen om een dergelijke boodschap - dat heimelijke opnames in de spreekkamer niet kunnen - in de wachtkamer aan te brengen, maar de toestemming is voorwaardelijk.

Ten eerste verwijst de raad naar een voordracht hierover van Prof. dr. Evelien Delbeke op een symposium vijf jaar geleden van de raad zelf. Haar onderbouwde stelling luidde dat een heimelijke geluidsopname van een gesprek tussen arts en patiënt in de rechtszaal gebruikt kan worden als bewijsmateriaal.

De Specialist berichtte daar toen over. Prof. Delbeke leidde dat af uit een gelijkaardige zaak tussen cliënt en advocaat. De cliënt gebruikte daarbij een heimelijke geluidsopname en mocht dat. Bij uitbreiding geldt dat dus ook voor arts en patiënt. De patiënt is niet gebonden aan het beroepsgeheim, de opname mag dienen voor zijn bescherming en verdediging.

Uiteraard bevordert zoiets de vertrouwensrelatie niet. Het is verstandiger van beide kanten om wederzijdse toestemming te geven als men iets wil opnemen.

Betere communicatie en therapietrouw

Een argument pro opname van de kant van de patiënt kan bijvoorbeeld zijn dat de patiënt de soms moeilijke informatie voor zichzelf opnieuw wil beluisteren. Mits toestemming van de arts kan dat de communicatiekwaliteit en de therapietrouw bevorderen. Het is immers  bekend dat er doorgaans heel wat informatie verloren gaat bij de ‘take-home-message’ van de patiënt, zelfs al doet de arts alles volgens het boekje.

Met de gdpr botst deze praktijk niet omdat de opnames dan louter voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Die doelen zijn essentieel. Ze moeten persoonlijk of huishoudelijk zijn zoals dat heet. In dat geval kan een gesprek steeds worden opgenomen door een deelnemer aan het gesprek, zelfs zonder medeweten van de andere deelnemers.

Anders liggen de kaarten wanneer de patiënt die opnames wil verspreiden via sociale of andere media: dan is de toestemming van de deelnemers wél vereist want ze worden publiek.

Beroepsgeheim

En de arts? Als hij opnames maakt voor professionele doeleinden, dan vallen die onder het beroepsgeheim en moet de patiënt zijn toestemming verlenen. Voor een noodzakelijke opname in de context van een medische behandeling volstaat dan weer een uitdrukkelijke mondelinge toestemming van de patiënt.

Zet die arts dergelijke informatie op publieke fora (ook medische fora), dan schendt hij het beroepsgeheim. Idem dito voor patiëntengetuigenissen op een site over gegevens die medisch geheim zijn.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marlène EERDEKENS

  08 juli 2022

  Is een rechtzaak niet publiekelijk en is er dan geen schending van privacy ?

 • Marc DE MEULEMEESTER

  08 juli 2022

  Ik kan U met de hand op het hart verzekeren dat de Q ratio zeer aandachtig gelezen wordt !
  Dus nog x s :
  “ WIK EN WEEG JE WOORDEN “!

 • Pierre De Maeyer

  07 juli 2022

  Best toch eens dat advies van de orde lezen in Q/ratio jaargang 53 nr2 pag. 9
  De teneur hiervan is m.i helemaal anders dan wat hierboven geschetst wordt.
  Mag het:JA indien voor huishoudelijk of persoonlijk gebruik.Zonder toestemming van de deelnemers aan het gesprek.Ook opname van een telefoongesprek.Voorwaarde de opnemer moet deelnemen aan het gesprek.
  Over de toelating om iets te afficheren in de wachtzaal,vind ik eigenlijk niets terug.
  Behalve als men de JA,interpreteert als antwoord hierop.M.i gaat deze ja eerder over het al dan niet mogen opnemen zonder toestemming,gezien de verdere uitleg die hierop volgt.De tekst vermeld niet dat het gaat over het afficheren.
  De collega stelde deze vraag naar aanleiding van twee consultaties ivm. met een second opinion na een voorafgandelijke behandeling door een andere arts.(cfr.Q/ratio)
  Zeer vermoedelijk was de intentie waarschijnlijk niet voor huishoudelijk of persoonlijk gebruik.
  Besluit:wees voorzichtig .

 • Marc DE MEULEMEESTER

  07 juli 2022

  Nog een goede raad van Tante Kaat en niet van De Orde :
  “ weeg en wil je woorden “ want de PRO DEO advokRaat is ON LINE en luistert mee , in jouw belang , en kosteloos zoals in Amerika , enkel ereloon voor den advokRaat “ recht” evenredig met het resultaat !
  En dan zijn ze verwonderd dat er massale burn-outs en patientenstops zijn bij de overblijvers die niet kunnen ontsnappen uit het beroep !

 • Miguel Derijcke

  07 juli 2022

  Sinds 1 juli dien ik smartphones te dulden in de consultatie om aan de wettelijke e-betalingen te voldoen(goedkoopste oplossing...)
  Indien het principe van "colloque singulier " verlaten wordt , is de pertinentie van de hippocratische eed volledig verwaterd .
  A propos, welke eed dient een advokaat af te leggen , prof Delbeke ? Die van Sint Nicolaas ?

 • Marc DE MEULEMEESTER

  07 juli 2022

  Als je beelden , al dan niet gemaakt met toestemming van het slachtoffer , hebt van hoe je “ om te lachen “ op de sporen van de metro in Brussel geduwd wordt , en je overleeft het , dan hebben die beelden voor de rechter geen enkel bewijsmateriaal !
  We zijn dus “ safe “ !

 • Jan De Vree

  07 juli 2022

  Een opname van een gesprek is in een gewone consultatie weinig zinvol, maar in het bespreken van een fout of nalatigheid kan het wel spannend zijn.
  De dokter die niets fout heeft gedaan, hoeft ook geen angst te hebben voor een opname. Het zal alleen in een strafproces of in een burgerlijke zaak moeilijk zijn om 'bewijsmateriaal' te ontkennen, met als nadeel dat de patiënt met zo'n geluidsopname een stap vooruit is.
  De waarde van een verbod voor zulke opnames zal minder indruk maken, want zulk verbod is niet eens geldig. De patiënt is eigenaar van zijn eigen medisch dossier en gesprekken horen daar volgens mij ook bij. En waarom zou je als arts zulk verbod uitvaardigen? Zullen vele patiënten hierdoor ook niet minder vertrouwen krijgen in het werk dat de arts doet? Het doet de patiënt vragen stellen die er niet zijn, maar niet als de arts hiervoor toch redenen heeft.

 • Marc DE MEULEMEESTER

  07 juli 2022

  De patiënt MAG alles : voor hetzelfde geld doe je , zonder dat je het weet , mee in een pornofilm en mag je het eens gaan “uitleggen “ in Brugge !

 • Georges OTTE

  07 juli 2022

  Een voordracht van 5 jaar geleden heeft thans weinig jurridische waarde daar de validiteit ervan volledig achterhaald is door het fehnomeen van "deep fake". het is niet moeilijk op internet geluidsopnames en zelfs video's te vinden warain Barak Obama met grote bewondering woorden van lof vertolkt tov Donald Trump.

  Dr. G. otte