Klimaatcrisis: 969 artsen eisen actie van België

Docs for Climate, een collectief van artsen en zorgverleners, vraagt in een open brief dat ons land eindelijk werk maakt van een ambitieuzer klimaat­beleid. .

"Bekend is de toename van het aantal doden tijdens hitte­golven, maar we zullen hier meer tropische ziektes krijgen, zoals malaria, dengue of ­zika", zegt huisarts Lucie Blondé, een van de initiatiefnemers. "De klimaatverandering zal de gezondheidskosten in ons land doen toenemen."

De artsen eisen dat ons land tegen 2050 klimaatneutraal wordt.

"Als wetenschappers en gezondheidswerkers kunnen we dan ook niet aanvaarden dat onze regeringen niet in staat zijn om de verbintenissen van het akkoord van Parijs van 2015 na te komen. België – waarvan de uitstoot per inwoner tot de hoogste ter wereld behoort - levert momenteel niet de inspanningen die van ons land verwacht worden."

"Wij geloven dat dit falen, die volgens ons gekoppeld is aan een angst om te vernieuwen en op lange termijn te denken, de bevolking in gevaar brengt en vandaag reeds een grote onrust veroorzaakt onder een groeiend aantal van onze medeburgers. In die context begrijpen en steunen we de eisen van bewegingen zoals Youth For Climate, Extinction Rebellion en de Klimaatcoalitie. Zij vragen radicale acties en concrete resultaten om ons op weg te helpen naar een leefbare wereld voor de mens en voor alle levende wezens, waarvan we afhankelijk zijn."

"Bijgevolg vragen we aan de regeringen en parlementen:

 om een Nationaal Energie- en Klimaatplan goed te keuren en uit te voeren dat toelaat om lang voor 2050 koolstofneutraliteit te bereiken;

 om een onafhankelijke Klimaatraad op te richten, samengesteld uit vertegenwoordigers van de wetenschapswereld uit verschillende sectoren en van de bevolking, die de uitvoering van dit Plan zal evalueren, de regeringen zal adviseren over de uit te voeren maatregelen en het publiek zal informeren over de behaalde resultaten;

 om duidelijk te communiceren over de gevolgen van de klimaat- en milieuontregeling voor de gezondheid van de Belgen en over de individuele en collectieve maatregelen die de broeikasgasemissies lang voor 2050 moeten verminderen;

 om de openbare financiële middelen van bedrijven waarvan de activiteiten bijdragen tot de klimaatontregeling en de aantasting van het milieu vóór het einde van de legislatuur te desinvesteren en deze opnieuw te investeren in de ontwikkeling van een duurzame, koolstofvrije, sociaal rechtvaardige, gezondheidsbewuste en veerkrachtige economie in het licht van de komende veranderingen;

 om ervoor te zorgen dat geen enkele student een diploma behaalt zonder de kans te hebben gekregen alles te leren over de klimaat- en milieu-uitdagingen die eigen zijn aan zijn sector5 .

Wij, als artsen, verbinden ons ertoe:

 onze kennis over de gevolgen en de risico's van de klimaat- en milieuontregeling voor de gezondheid te ontwikkelen en te delen;

 patiënten en de bevolking te steunen bij het omgaan met de stress die de onzekerheid rond de veranderingen die ons te wachten staan met zich meebrengt;

 om ze aan te moedigen in wat ze individueel willen veranderen;

 om bij te dragen tot het verminderen van de ecologische voetafdruk van de gezondheidssector. De wetenschappelijke diagnose is duidelijk en de behandeling moet dringend opgestart worden. Zich aanpassen aan de verandering volstaat niet en zal daarbij te veel nadelige gevolgen hebben voor onze levenskwaliteit. We moeten allemaal, hier en nu, actie ondernemen om de ontregeling van het klimaat en

De brief was woensdag al ondertekend door 969 artsen, onder wie Petra De Sutter, Dirk De Wachter en Marleen Temmerman, en de decanen van de faculteiten geneeskunde van de universiteiten van Gent en Antwerpen en Louvain-la-Neuve.

> De  integrale brief vindt u hier terug.

Signatories of the open letter 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.