Abortus in België moet kunnen tot minstens 18 weken zwangerschap (wetenschappelijk comité)

In België kan een abortus momenteel enkel binnen een zwangerschapstermijn van 12 weken, maar een wetenschappelijk comité dat door de meerderheid in het federaal parlement werd aangesteld om de Belgische wetgeving te evalueren, stelt nu voor om die termijn te verlengen tot minstens 18 weken, als de vrouw daarom vraagt. Over de maximumtermijn voor een abortus -18 weken of 20 weken- is er geen consensus.

Daarbij zullen er wel nieuwe faciliteiten moeten worden opgericht die specifiek zijn gericht op abortus in het tweede trimester, hetzij in centra grenzend aan een ziekenhuis, hetzij in nieuwe ziekenhuisafdelingen, zegt het wetenschappelijk comité.

Er wordt verwezen naar de mogelijkheid om zwaardere apparatuur, anesthesie en overnachting aan te bieden. Deze faciliteiten zullen ook over een multidisciplinair team moeten beschikken, dat zowel psychosociale als medische begeleiding voorziet, klinkt het. Naast een specifieke opleiding moet dit personeel er uitdrukkelijk voor gekozen hebben om in deze centra voor zwangerschapsafbrekingen in het tweede trimester te werken.

De kosten voor een abortus zouden voor iedereen gelijk moeten blijven, ongeacht het stadium van de zwangerschap, klinkt het nog.

Het wetenschappelijk comité beveelt ook nog aan om de wettelijke wachttijd van 6 dagen voor een abortus te schrappen in de wet. Ook de verplichte informering van de patiënt over de mogelijkheid tot adoptie of andere opvangmogelijkheden, zou uit de wet moeten worden geschrapt. De verplichte informatie over anticonceptie zou dan weer best gehandhaafd blijven.

Het wetenschappelijk comité werd samengesteld door de zeven universiteiten van het land die artsen opleiden. Het werd opgericht nadat een wetsvoorstel van de PS niet tot in de plenaire vergadering geraakte, na protest van de CD&V. Het wetsvoorstel voorzag in de verlenging van de termijn voor abortus tot 18 weken en in de verkorting van de bedenktijd tot 48 uur.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.