Euthanasie: de nieuwste cijfers van de Federale Toezichtscommissie

De cijfers over euthanasie in 2022 zijn net gepubliceerd. De procedure wordt meer ingeroepen, vooral aan Franstalige kant. Een aantal buitenlandse patiënten wou ook stervenshulp. Maar welke omstandigheden liggen aan de basis van euthanasie?

De Federale Commissie voor Toezicht en Evaluatie van Euthanasie heeft cijfers vrijgegeven voor dit type levenseindeprocedure voor het jaar 2022. Ze zijn gebaseerd op registratiedocumenten die door de Commissie zijn onderzocht over euthanasie uitgevoerd tussen 1 januari en 31 december 2022. 

Er waren 2.966 euthanasiegevallen, een stijging van 9,85% ten opzichte van 2021. In 2021 was er al een stijging van dezelfde grootte-orde (10,39%) ten opzichte van 2020. Voor 2022 komt dit overeen met 2,5% van de sterfgevallen in ons land. 

De overgrote meerderheid van de documenten (70,4%) was opgesteld in het Nederlands. Slechts 29,6% werd geschreven in het Frans, maar de grootste stijging deed zich voor aan Franse kant. Er waren 184 aangiften meer in het Frans dan het jaar ervoor, tegenover 84 in het Nederlands. Iets meer dan twee op de drie mensen die euthanasie kregen (69,9%) waren ouder dan 70 jaar, en 42,2% was ouder dan 80 jaar. 

Euthanasie thuis neemt af
De grootste groep patiënten bevond zich in de leeftijdsgroep van 80 tot 89 jaar (29,2%). Euthanasie bij patiënten jonger dan 40 jaar blijft zeer zeldzaam (1,2%).

In 2022 werden geen euthanasiemeldingen bij minderjarigen geregistreerd. 

Het aantal euthanasiegevallen thuis daalde licht in 2022 (50,5% vs. 54,3%), terwijl het aantal euthanasiegevallen in rust- en verzorgingstehuizen bleef stijgen (16,4%). In ziekenhuizen en palliatieve zorgunits blijft het stabiel (31,8%). 

Medische aandoeningen die leiden tot euthanasie
In de overgrote meerderheid van de gevallen (82,7%) was de arts van mening dat de dood van de patiënt in de nabije toekomst te voorzien was. De aandoeningen die leidden tot euthanasie waren kanker (59,9%), chronische refractaire polypathologieën (19,6%), ziekten van het zenuwstelsel (8,9%), de bloedsomloop (3,7%) of het ademhalingssysteem (3%).

Er waren ook gevallen van cognitieve stoornissen, psychiatrische aandoeningen en enkele andere aandoeningen. In alle onderzochte euthanasiegevallen werd aan de wettelijke voorwaarden voldaan. Lichamelijk lijden alleen werd vaker genoemd in de redenen voor euthanasie dan in andere jaren (25,4% in 2022 tegenover 17,9% in 2021).

Buitenlandse patiënten
Er woonden 61 patiënten in het buitenland die naar België kwamen om te 'profiteren' van euthanasie onder de voorwaarden van de Belgische wet. Aangezien de woonplaats niet moet worden vermeld in de aangifte, is dit het minimumaantal. Drieënvijftig van deze patiënten woonden voornamelijk in Frankrijk. Het gaat om patiënten die uitsluitend leden aan een lichamelijke aandoening, zoals amyotrofische laterale sclerose (ALS), longkanker of een polypathologie. In 79% van de gevallen werd de dood op korte termijn verwacht. 

De Commissie was van mening dat alle ontvangen aangiften, of ze nu afkomstig waren van mensen die in België of in het buitenland woonden, voldeden aan de essentiële voorwaarden van de wet en geen enkele aangifte werd doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.