"Er kunnen niet zomaar 17 materniteiten gesloten worden" (CD&V)

CD&V-voorzitter Joachim Coens wil niet zomaar meegaan in de analyse van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) dat in ons land zeventien kleine materniteiten gesloten kunnen worden. "Nabijheid van materniteiten is belangrijk. Bevallingen behoren tot de basiszorg", zegt Coens. "Waarom zouden de kleinere materniteiten niet dezelfde kwaliteit bieden als de grotere?" In Franstalig België zijn ook PS en Ecolo fors tegen een sluiting van die omvang gekant.

Op basis van een reeks parameters zegt het KCE dat op een totaal van 104 materniteiten in België er zeventien gesloten kunnen worden. "De kwaliteit van zorg is vandaag al zeer goed en kan bij grotere diensten met meer expertise en een betere omkadering enkel verbeteren. Ook de toeganke lijkheid blijft gegarandeerd", reageerde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) meteen, die in een teveel aan materniteiten "opportuniteiten" ziet.

Joachim Coens is het daar niet mee eens. "Nabijheid van materniteiten is belangrijk. Bevallingen behoren tot de basiszorg. Moeder, kind, ouderen, dat is voor ons fundamenteel", legt hij donderdag het CD&V-standpunt uit. "Waarom zouden de kleinere materniteiten niet dezelfde kwaliteit bieden als de grotere?"

Hij ziet geen kwaliteitsredenen, noch financiële redenen om een bevalling niet langer als basiszorg te zien. Coens verwijst naar Nederland, waar bevallingen ook gezien worden als een basisactiviteit.

Volgens de CD&V-voorzitter toont de studie van het KCE niet aan dat er een kwaliteitsprobleem is. "Dit element speelt met andere woorden geen rol in de beslissing tot al of niet sluiten van materniteiten. (...) Niet de grootte van de materniteit is hier doorslaggevend, maar wel het aantal bevallingen per gynaecoloog.", aldus Coens.

Coens verwijst ook nog naar de vrijheid van de ziekenhuisnetwerken, die in deze materie "het best geplaatst zijn".

Net als CD&V, zijn ook PS en Ecolo tegen de sluiting van zeventien kraamklinieken. De uitvoering van de lijst van het KCE zou erop neerkomen dat in Wallonië een kwart van de materniteiten de deuren zou sluiten. Dat zou grote gevolgen hebben voor de toekomstige moeders, die langer onderweg zullen zijn wanneer ze moeten bevallen, en voor de resterende kraamklinieken, die met een grotere werklast te maken zouden krijgen. "De materniteiten mogen niet in het teken van economische rendabiliteit staan", zegt Eliane Tillieux (PS). "Kraamklinieken sluiten om economische redenen, dat is niet onze definitie van gezondheidszorg. Bij Ecolo luidt het dat, als De Block wil besparen, ze dit dan maar moet doen in de uitgaven voor geneesmiddelen.

Sp.a-Kamerlid Jan Bertels tot slot, roept de minister op om "eerst werk te maken van een duidelijk kader rond de taakverdeling binnen de ziekenhuisnetwerken en de financiering daarvan alvorens diensten te beginnen sluiten". Het is belangrijk, zegt hij, "dat ook de kleinere ziekenhuizen binnen het netwerk een duidelijke rol krijgen, zij zijn een onmisbare schakel in het nabije zorgnetwerk".

In de Kamer verzetten ook andere fracties zich tegen de sluiting van de materniteiten. "Ik begrijp de emoties, maar je moet ook moedige keuzes kunnen maken", reageerde minister De Block. "De belangrijkste emotie is dat de moeder een goede bevalling en een gezond kind heeft. Ik hoor de kritiek dat sommige grootouders vijf minuten verder zouden moeten rijden. Ik wil een uur verder rijden als ik weet dat mijn kleinkind gezond ter wereld komt".

Ze verdedigde de conclusie van het KCE met een aantal cijfers in de hand. Zo voerde ze aan dat er materniteiten zijn waar nog niet één bevalling per dag plaatsvindt, maar waarvan de verpleegkundigen niet op andere diensten aan de slag kunnen. Ook zouden de prijzen van kleine materniteiten hoger liggen. "Dat kunnen we niet naast ons neerleggen", vindt De Block. Bovendien werd niet gekozen voor de sluiting van de 21 materniteiten die niet aan de voorgestelde norm voldoen, maar 17, net omwille van de toegankelijkheid.

> Lees ook: minimumcriterium nog optrekken voor netwerken

> Lees ook: moeten de kleintjes nu echt dicht?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.