"Endometriose kost jaarlijks gemiddeld 9.411 euro per patiënte" (voorstel kamerresolutie)

Tot dusver zijn in België amper acties op het getouw gezet om de preventie en de curatieve zorg te verbeteren van endometriose. Om de levenskwaliteit van de meisjes en vrouwenmet endometriose op te trekken, wordt in dit voorstel van resolutie aanbevolen om spoedig een aantal maatregelen te nemen.

Preventie

In Wallonië en Brussel organiseert de vzw Toi mon endo (die onlangs gesubsidieerd werd) bewustmakingscampagnes in middelbare scholen. Die campagnes zijn zonder meer zinvol. In België worden immers bijna twee op de tien vrouwen door de aandoening getroffen, maar wordt de diagnose helaas vaak niet of pas heel laat gesteld, niet het minst door gebrek aan informatie over het onderwerp. Te weinig vrouwen – en meisjes nog minder – kennen deze aandoening.

Soortgelijke bewustmakingscampagnes als die van de vzw Toi mon endo maar dan meer geënt op de federale bevoegdheden, zouden de nodige zorg beter kunnen ontsluiten. Ook zou een voorbeeld kunnen worden genomen aan Frankrijk, waar sinds januari 2020 hierover regelmatig nieuwe informatie te vinden is op de website santé.fr.

Betere opvolging, levenskwaliteit verbeteren, onderzoek bevorderen

Endometriose valt te behandelen maar is niet te genezen. En dus komt het aan op een regelmatige opvolging van de patiëntes, zowel zuiver medisch (via gynaecoloog, seksuoloog of kinesitherapeut) als psychologisch. Stilaan verschijnen in België de eerste “endometrioseklinieken” (laatst nog in het Erasmusziekenhuis), waar de aandoening multidisciplinair wordt aangepakt. Dergelijke initiatieven moeten worden ondersteund.

Meer dan 160 jaar na de ontdekking van de aandoening is nog steeds niet geweten wat de oorzaak van endometriose is. Om onderzoek naar endometriose te stimuleren, heeft de Europese Unie 6 miljoen euro vrijgemaakt voor het project FEMaLe. De resultaten daarvan worden tegen 2024 verwacht.

Resolutievoorstel

Dit voorstel van resolutie roept de federale regering ertoe op over dit onderwerp een Interministeriële Conferentie Volksgezondheid te organiseren. Het voorstel wordt onder meer gemotiveerd als volgt: endometriose is een chronische gynaecologische aandoening die één à twee op de tien menstruerende vrouwen tussen 25 en 44 jaar treft en ze is moeilijk te diagnosticeren. Ze kost jaarlijks gemiddeld 9.411 euro per patiënte (waarvan 6.298 euro door arbeidsproductiviteitsverlies en 3.113 euro rechtstreeks op het conto van de gezondheidszorg.

Landen als Frankrijk, Australië en Zwitserland zetten acties op het getouw om meer bewustzijn rond de aandoening te creëren of om onderzoek ernaar te bevorderen. Het is hoognodig om de levenskwaliteit van de patiëntes te verbeteren. Daarbij is het belang van “endometrioseklinieken” niet te onderschatten (multidisciplinaire benadering van de aandoening).

Vandaar het verzoek aan de federale regering om in overleg met de deelstaten en de stakeholders, de inspanningen op te drijven om meer bewustzijn omtrent endometriose te creëren en om de aandoening te voorkomen, met concreet een Interministeriële

Conferentie Volksgezondheid  die moet worden gepland. Ook wordt gevraagd om de opdracht te geven voor een officieel Belgisch multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar endometriose.

De resolutie werd ingediend door MR-parlementsleden Florence Reuter, Daniel Bacquelaine,    Caroline Taquin, Benoît Piedboeuf,  Michel De Maegd, Nathalie Gilson en Vincent Scourneau.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.