Zoveel verdienen (drie) specialismen

Een onlangs gepubliceerde studie in opdracht van de Federale Planningcommissie onderzoekt de inkomens van drie specialismen. Er bestaan aanzienlijke regionale verschillen. Maar de redenen voor deze verschillen moeten onderzocht worden. En we moeten proberen beter te begrijpen wat de cijfers betekenen, aldus een eerste analyse.
In deze studie werden drie soorten specialismen ondervraagd: anesthesiologen, gastro-enterologen en orthopedisch chirurgen. Eerder al werd er door deskundigen op gewezen dat de steekproefomvang klein is: 15,2% van de anesthesiologen, 11,3% van de gastro-enterologen en orthopedisch chirurgen.

Anesthesiologen

Het gemiddelde netto maandinkomen dat fulltime anesthesiologen opgaven was €13.722. Er is weinig correlatie tussen de hoogte van dit inkomen en de leeftijd. Brusselse anesthesiologen hebben een lager netto-inkomen (€9.000) dan het gemiddelde. Waalse anesthesiologen  halen dit gemiddelde bijna (€13.287), terwijl Vlaamse anesthesiologen er ruim boven zitten (€15.105). 
"Om deze cijfers beter te begrijpen, moeten we op zoek gaan naar causaliteit," merkt Dr. de Toeuf (Bvas) op. Zoals in de studie wordt opgemerkt, en zoals hij zelf ook aangeeft, "ligt de verklaring waarschijnlijk minstens gedeeltelijk in het feit dat Brussel een groot aantal universitaire ziekenhuizen heeft. Ze zijn goed voor ongeveer 50% van de bedden in de regio. Een groter deel van de anesthesiologen in deze ziekenhuizen dan elders werkt in loondienst". En hij wijst erop dat niet-klinisch werk, met name onderwijs en onderzoek, daar belangrijker is dan in andere ziekenhuizen. " Dat geldt voor alle specialismen," voegt hij eraan toe. 

Gastro-enterologen
Gemiddeld zeggen gastro-enterologen €13.717 netto per maand te verdienen. Ook bij hen is er geen verband tussen inkomen en leeftijd. En het verband tussen het aantal gewerkte uren en het netto-inkomen is ook zwak.

Het niveau van de gemiddelde inkomsten per regio is verdeeld in dezelfde volgorde als voor anesthesiologen, maar gastro-enterologen in Wallonië liggen verder van het nationale gemiddelde dan anesthesiologen in dezelfde regio: zij rapporteren een inkomen van €11.357.

Gastro-enterologen die praktijk houden in algemene ziekenhuizen zijn aanzienlijk beter af dan anderen (€17.170), maar ze zijn vaker niet-geconventioneerd.

Orthopedisch chirurgen

Voor orthopedisch chirurgen bedraagt het nationale gemiddelde €16.192, wat duidelijk wordt overtroffen door specialisten in Vlaanderen (€20.697). Wallonië (€13.059) en Brussel (€9.645) zitten onder het gemiddelde. In het hele land is werken in algemene ziekenhuizen voordeliger voor orthopedisch chirurgen.
 "Men verdient meer in het noorden van het land, maar daar wordt doorgaans ook meer gewerkt," zegt Jacques de Toeuf.  

Andere aspecten

De studie verwijst naar het netto-inkomen, maar houdt geen rekening met andere aspecten, zoals extralegale voordelen. Naast de verschillen door soorten ziekenhuizen, denkt hij dat dit ook kan helpen om enkele van de discrepanties te verklaren. Deze extralegale voordelen kunnen tot 40% van het inkomen uitmaken, legt hij uit. We moeten ook weten hoe dit netto-inkomen wordt berekend. "Wat is de basis? Alle inkomsten? Het ziekenhuis- en/of polikliniekgedeelte? Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen. Dat is belangrijk, want we moeten weten of er rekening wordt gehouden met het deel dat door de patiënt wordt betaald."

"Toch is het waar, concludeert Dr. de Toeuf, "dat de studie nuttige gegevens oplevert, op voorwaarde dat deze gegevens worden vergeleken met andere. "Het is moeilijk om het medisch aanbod te plannen en een voltijds equivalent te definiëren. Dit soort onderzoek helpt om het probleem te benaderen. Wat het begrip voltijds of deeltijds betreft, zien we ontwikkelingen zoals de toenemende vervrouwelijking van het beroep en het feit dat jonge artsen minder willen werken dan hun oudere collega's. Voor hetzelfde inkomen? Dat is de vraag."

> Meer info: Lange versie (Engels) 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Eva KESTENS

  20 februari 2024

  Als kinderpsychiater zijn dat inkomens waar ik van duizel.
  Verschiet elke keer als ik ontdek hoe reusachtig die verschillen zijn. Wat doe je met zoveel geld?

 • Philippe MAERE

  19 februari 2024

  waarom kijkt men niet ook naar het inkomen van specialismen die voornamelijk een klinische praktijk hebben en waar naast het strikt medische probleem ook een groot deel van de opdracht bestaat in teamwerk, familiecontacten, klinische observaties, uitgewerkte verslaggeving en tensotte ook vaak sociale planning, overigens allemaal niet gehonoreerd. Ik denk aan geriaters, pediaters, neurologen....

 • Frank Comhaire

  19 februari 2024

  hoog gespecialiseerde professoren geneeskunde, die fulltime werken, verdienen, op het einde van hun loopbaan, iets meer dan 5000 € per maand, netto (inclusief kliekvergoeding)!

 • Piet GEUSENS

  19 februari 2024

  wat is netto: na belasting?