Werelddag Dementie – 20 nieuwe verandertrajecten persoonsgerichte zorg

Vandaag is het Werelddag Dementie. Het afgelopen jaar gingen zes zorgvoorzieningen aan de slag rond warme, persoonsgerichte zorg, met een coach van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Wat hebben zij bereikt? Waar zijn ze trots op?

In primeur stellen ze hun resultaten voor op een onlinesymposium op Werelddag Dementie waar ook Nicci Gerrard (van het schrijversduo Nicci French) haar opwachting maakt. De Vlaamse overheid gaat verder op dit elan en kondigt vandaag aan om in 2021 te investeren in twintig nieuwe verandertrajecten.

Ook in pre-coronatijden trokken zorgvoorzieningen steeds vaker de kaart van persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie: warme zorg met behoud van de eigen regie, waarin de mens centraal staat. In Vlaanderen namen zes proefprojecten gedurende 1 jaar deel aan een coachingstraject van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Cera en de Vlaamse overheid.

In april 2019 selecteerde een jury twee ziekenhuizen, twee woonzorgcentra en twee intersectorale projecten, verspreid over heel Vlaanderen. Sommigen stonden toen aan het begin van persoonsgericht werken, anderen hadden in het verleden al een vrij afgestemde benadering uitgebouwd. De jury koos voor een diversiteit in profielen en beginpositie. Deze zes organisaties zijn op vandaag ambassadeurs van warme, persoonsgerichte zorg:

1. Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten (Mechelen)
2. ZNA Hoge Beuken (Antwerpen)
3. Dienst Maatschappelijk Werk CM Limburg i.s.m. Ocura vzw
4. Het Portiek – De Korenbloem (Kortrijk)
5. Woonzorgcentrum Heilig Hart (Sint-Niklaas)
6. Woonzorgcentrum Lindelo (Lille)

Op maandag 21 september 2020, Werelddag Dementie, stellen zij hun persoonsgerichte aanpak voor op een groot digitaal slotevent en met een publicatie. Een greep uit hun concrete resultaten:

– Een persoonsgerichte intake/anamnese met nieuwe instrumenten voor de thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen
– Kapstokken voor een dementievriendelijke ziekenhuisinrichting
– Een huiselijke inrichting in het woonzorgcentrum en meer deelname aan het dagelijkse, huishoudelijke leven
– Overlegmomenten waarbij mensen met dementie zelf een stem krijgen
– Een betere informatieoverdracht tussen de thuiszorg en de residentiële zorg
– Een nauwere samenwerking met mantelzorgers, door familieraden, informele gesprekjes en een telefoontje na de eerste nacht in het woonzorgcentrum
– Een gespreksleidraad om als zorgverlener de rollen van de mantelzorgers in kaart te brengen
– Innovatieve arbeidsorganisatie en persoonsgerichte zorg gaan hand in hand
– Reminiscentiekoffers, nostalgische filmnamiddagen, …

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding: “Vlaanderen blijft investeren in persoonsgerichte zorg. Om deze golf van warme zorg te laten groeien investeert de Vlaamse overheid in 2021 in twintig nieuwe verandertrajecten in woonzorgcentra en in de thuiszorg. Twintig organisaties zullen anderhalf jaar begeleid worden door een team van facilitators.De overheid financiert hierbij 75% van het traject. Er komt een nieuwe oproep, die in de loop van het najaar wordt aangekondigd. Op die manier wil Vlaanderen een duidelijk signaal geven dat het hen menens is in het streven naar goede dementiezorg.”

Meer informatie over het digitaal slotevent op de Werelddag Dementie vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.