Volksgezondheid bespaart ‘met een fijn scalpel’

Bijna 1 miljard besparingen: dat zijn de sporen nagelaten door het fijne scalpel waarmee de overheid insnijdt op het budget volksgezondheid. Minister De Block erkent dat de niet-indexering van de honoraria in 2017 een “grote inspanning vraagt van de zorgverstrekkers.”

De minister van Volksgezondheid geeft aan dat er niet hervormd wordt “met de botte bijl, maar met een fijn scalpel.” De inspanning bedraagt 144 miljoen euro in de sociale zekerheid en 902 miljoen voor het totale budget van de gezondheidszorg.

Een maatregel die alle zorgverstrekkers ongetwijfeld in het oog springt is de gedeeltelijke indexsprong voor zorgverstrekkers. De honoraria worden maar voor één derde geïndexeerd in 2017. Rendement: 247 miljoen euro.

Opvallend is ook de verhoging van het remgeld voor antibiotica: ze gaan van terugbetalingscategorie B naar categorie C. Minister De Block: “Antibiotica zijn geen snoepjes: toch worden er nog steeds veel te veel geslikt. Op Europees vlak staat België hier bovenaan op de tweede plaats. We sensibiliseren al jaren, volgen het voorschrijfgedrag van de artsen nauw op en willen nu onze patiënten extra attent maken op de negatieve gevolgen van het onnodig slikken van antibiotica.” Deze maatregel zal in 2017 14,8 miljoen euro opbrengen.

Verder wordt er gesleuteld aan het goedkoop voorschrijven. Artsen en tandartsen zullen in 2017 in 60% van de gevallen goedkoop moeten voorschrijven. Tot nu toe lag de drempel bij 50%. Nog eens 20 miljoen extra besparingen voor 2017.

Een reeks andere maatregelen moeten de kas verder spekken. Niet nader omschreven maatregelen in de medische beeldvorming en de klinische biologie zullen de budgetoverschrijdingen compenseren. De maximumfactuur (of het maximumbedrag dat de patiënt betaalt aan remgeld en andere bijdragen) wordt geïndexeerd. Dit bedrag was sinds 2002 (jaar van invoering van de maximumfactuur) nog nooit geïndexeerd. Het plafond van de maximumfactuur hangt af van het gezinsinkomen. De schijven van het gezinsinkomen waren al wel geïndexeerd.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.