Valse ziektebriefjes: “schadelijk en te sanctioneren”, eist het NSZ

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is een interprofessionele organisatie voor vrije beroepen en KMO’s die, naar eigen zeggen, meer dan 40.000 leden telt. Het steunt de oprichting van een meldpunt waar artsen kunnen gemeld worden die onterecht ziektebriefjes afleveren. Het NSZ is ook “vragende partij voor sancties tegen zogenaamd zieken”.

Het NSZ erkent dat overgrote meerderheid van de artsen niet zonder reden een ziektebriefje met arbeidsongeschiktheid tot gevolg voorschrijft. Het syndicaat klaagt wel aan dat “sommige artsen”, “vaak onder commerciële druk”, bezwijken voor de druk van de patiënt die zonder schroom vraagt om arbeidsongeschikt te worden bevonden. Deze artsen schrijven dan ten onrechte een ziektebriefje. Deze praktijk is volgens het NSZ nefast voor de grote meerderheid van de artsen die de medische deontologie respecteren, voor de “echte zieken” omdat hierdoor aan hun ziekte getwijfeld wordt en ten slotte ook voor de werkgevers “die gedurende een bepaalde periode niet op hun schijnzieke werknemer kunnen rekenen”.

Daarom juicht het NSZ het recente voorstel van kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) toe. Zij wil binnen de schoot van het Riziv een meldpunt oprichten waar het oneigenlijk gebruik van voorschriften kan gemeld worden. Het moet een soort infopunt zijn waar adviserend artsen informatie kunnen opvragen. In het voorstel van het kamerlid zouden deze adviserend artsen niet langer afhangen van de ziekenfondsen, maar rechtstreeks onder het Riziv ressorteren. 

Fraudeurs moeten loon terugbetalen

Het NSZ gaat nog een stap verder en wil dat “schijnzieken, gedekt door een vals ziektebriefje,” eveneens vervolgd worden. “Het is goed om artsen die te gemakkelijk ziektebriefjes afleveren op de vingers te tikken, maar niet enkel de dokter is in deze verantwoordelijk. De zogezegde zieke verdient absoluut ook een sanctie. Daarom is het niet meer dan normaal en rechtvaardig dat die schijnzieke zijn gewaarborgd loon dat hij ten onrechte ontvangen heeft tijdens zijn ziektedagen integraal moet terugbetalen.”

Dit debat past in het kader van de dynamiek die Maggie De Block eerder dit jaar opstartte  en die erop gericht is langdurig zieken terug aan het werk – of op de arbeidsmarkt – te krijgen door hun situatie grondig te evalueren en diegenen te sanctioneren die hun goede wil niet tonen om opnieuw in het arbeidscircuit geïntegreerd te worden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.