Riziv komt tegemoet in kosten beschermingsmateriaal tot eind november

Het Riziv verleent een tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal van de zorgverleners, aangepast aan de specificiteit van elk beroep. De tegemoetkoming wordt verlengd tot eind november.
Het systeem blijft onveranderd: een globale aanpak voor alle getroffen beroepen, waarbij het Riziv rekening houdt met de specifieke omstandigheden van elk beroep.

Thuisverpleegkundige? Vanaf 1 september is dit globale systeem op u van toepassing en niet meer dat van het aanvullende ereloon.

Handschoenen, maskers, kielen, brillen, gezichtsschermen, sterilisatiemateriaal, alcoholgel en -spray:  een aanvullend budget van 144 miljoen verzekert een optimale bescherming bij de verzorging die u verleent van 1 september tot 30 november 2020.

De tegemoetkoming is van toepassing, ongeacht of u  geconventioneerd bent of niet. Het blijft verboden om andere supplementen aan te rekenen voor beschermingsmaatregelen en -materiaal.

Voor het bedrag onderscheidt het Riziv meerdere categorieën van zorgverleners, afhankelijk van de specificiteiten van het beroep, en het neemt de vorm aan ofwel van een maandelijks forfait, ofwel van een vast bedrag per patiëntencontact.

U ziet patiënten bij hen thuis of in een privépraktijk en u bent:

 • arts
 • thuisverpleegkundige
 • kinesitherapeut
 • logopedist
 • vroedvrouw
 • klinisch psycholoog
 • klinisch orthopedagoog
  U ontvangt 2,5 euro per (fysiek) patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand.

U ziet uw patiënten in een ruimte die voor iedereen toegankelijk is en u bent:

 • apotheker
 • audicien
 • opticien
 • bandagist
 • orthopedist
 • een medisch huis
 • een revalidatiecentrum.
  U ontvangt een forfait van 500 euro per maand.

Precisering voor de medische huizen: dit is een forfaitair bedrag per medisch huis, ongeacht het aantal daar geregistreerde patiënten en ongeacht het aantal zorgverleners dat er werkt.

Precisering voor de revalidatiecentra: dit forfaitair bedrag is bestemd voor geconventioneerde centra die niet tot een ziekenhuis behoren. Voor revalidatiecentra Clairs Vallons en Zeepreventorium zal er een specifieke maatregel worden ingevoerd in de overeenkomst die met hen is ondertekend.

U bent tandarts, specialist in de stomatologie of in de otorhinolaryngologie

U bevindt zich in een bijzondere situatie aangezien het type verzorging dat u verleent het risico op verspreiding van het virus vergroot en hebt bijgevolg extra beschermingsmaatregelen nodig.

U ontvangt 20 euro per (fysiek) patiëntencontact, met een maximum van 200 contacten per kalendermaand.

Wanneer en hoe ontvangt u onze tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal"?
De ziekenfondsen storten onze tegemoetkoming direct door op basis van het aantal patiëntencontacten dat u heeft aangetoond voor de periode. U hoeft niets aan de verzekering voor geneeskundige verzorging aan te rekenen.

Het Riziv laat u zo snel mogelijk weten hoe u uw gegevens kunt valideren voor de betaling.

U ontvangt de tegemoetkoming uiterlijk op 31 december 2020 voor de verstrekkingen die u van 4 mei tot 31 augustus 2020 heeft verleend.

Een 2e reeks betalingen zal daarna volgen voor de verstrekkingen die u van 1 september tot 30 november 2020 heeft verleend.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.