Arbeidsongeschiktheid: huisartsen gevraagd om overheidstool te testen

De FOD Volksgezondheid is op zoek naar huisartsen die bereid zijn om in drie fasen een nieuwe tool te testen die hen steunt op het gebied van arbeidsongeschiktheid, reïntegratie en professionele come-back. De eerste fase van de operatie is een onlinesessie op 30 november om 19.30 uur voor wie zich inschrijft.

Eind 2018 zorgde een exclusief artikel van MediSfeer voor heel wat opschudding: het jonge 'Nationaal College voor Sociale Verzekeringsgeneeskunde inzake Arbeidsongeschiktheid' (NCSVA) was op vraag van Maggie De Block bezig met het definiëren van 'vorken' van hersteltijden voor een klein aantal pathologieën die leiden tot doorgaans lange afwezigheden.

Bij de toelichting van dit tot dan toe discrete project sprak de toenmalige minister van Volksgezondheid over richtsnoeren die de medische wereld duidelijkheid moesten verschaffen over de tijd die nodig is voor een klassiek genezingsproces. De positieve ontvangst van de (Vlaamse) werkgevers werd in feite gecompenseerd door de wantrouwige opmerkingen van de artsen. Velen vreesden dat de zogenaamde indicatieve tijdbenchmarks bindende normen zouden worden bij de opstelling van certificaten, met het risico op blinde standaardisering.

Waar de overheid misschien gemotiveerd was om zo de begroting te optimaliseren, verklaarde het college, voorgezeten door Philippe Mairiaux, een Luikse professor gespecialiseerd in arbeidsgeneeskunde, dat het er vooral om ging de steun van de artsen te winnen. Hij beloofde de betrokken disciplines (huisartsen, oncologen, orthopeden, cardiologen, enz.) te polsen over de voorstellen. Een fase die grotendeels zou doorlopen naar de volgende legislatuur, voorspelde hij.

In feite zien we dit dossier nu opnieuw opduiken 'onder' Vandenbroucke, gesteund door de FOD Volksgezondheid: de huisartsgeneeskunde wordt gevraagd om een 'nieuwe tool' in de context van arbeidsongeschiktheid, herstel en terugkeer naar werk' te evalueren.

Het NCSVA, dat van meet af aan uitlegde dat  informaticatoepassingen voorschrijven zelden deel uitmaakt van het artsencurriculum en dat het een delicate oefening is (er moet rekening worden gehouden met klinische elementen, maar ook met professionele en persoonlijke factoren, de leefomgeving en de beschikbare hulp), wil de huisartsen een "duidelijk raamwerk" bieden. Dat om hen te helpen om "hun beslissingen te situeren" en "een dialoog met de patiënt aan te gaan".

Een globale visie en enkele algemene instrumenten zijn ontwikkeld, samen met 9 thematische fiches - burn-out, aanpassingsstoornissen, milde depressie, carpaltunnelsyndroom, rotator cuff-ruptuur, knieprothese, aspecifieke lage rugpijn, borstkanker en acuut myocardinfarct. Deze fiches zijn gebaseerd op materiaal dat in andere landen beschikbaar is, aangepast en verrijkt met suggesties van specialisten voor deze aandoeningen.

Testen op kleine schaal

Men is nu op zoek naar 2 x 25 "gemotiveerde" huisartsen (25 in het zuiden, 25 in het noorden), aan wie de komende maanden zal worden gevraagd de bruikbaarheid van deze instrumenten in de dagelijkse praktijk te evalueren, en de inhoud en vorm ervan zo nodig bij te stellen (zie programma hieronder). Als het resultaat positief is, zal het materiaal op grote schaal onder de beroepsgroep worden verspreid. Ook patiëntenverenigingen worden bij de evaluatie betrokken.

Concreet zal de evaluatie uit 3 fasen bestaan:

1) Een online-evenement (met presentaties en een interactief gedeelte) van 2,5 uur, met andere huisartsen en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, op dinsdag 30 november 2021 tussen 19.30 en 22.00 uur ;

2) Het gebruik -in overleg- van het algemene materiaal door de deelnemers voor 3 maanden. En een selectie van 3 van de 9 beschikbare fiches (burn-out, aanpassingsstoornissen, milde depressie, carpaltunnelsyndroom, rotator cuff ruptuur, knieprothese, aspecifieke lage rugpijn, borstkanker en acuut myocardinfarct);

3) Definitieve deelname aan een online-enquête (maximaal 30 minuten) om commentaar te geven op de aanpak en de fiches, met het oog op verbetering.

> Online inschrijving

De voorwaarde om u in te schrijven? U inzetten tijdens het hele proces, d.w.z. in staat zijn om deel te nemen aan de drie bovengenoemde fasen. Er is een vergoeding van 350 euro voor (volledige) deelname voorzien.

> Oppositie sceptisch over terugkeercoaches  langdurig zieken

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc DE MEULEMEESTER

  18 november 2021

  Ik denk dat het FOD door het bos de bomen niet meer ziet :
  Wie laat er zich nu als “ tool “ misbruiken voor 350 € ?
  Geen enkele Politieker , Politie agent of AdvokRaat !
  Enkel nen dokteur van 4 € !