Geneeskundestudenten willen geen bindende minimumquota

De geneeskundestudenten gaan niet akkoord met de Vlaamse plannen voor subquota voor specialisten. "Zeker het invoeren van harde, bindende minimumquota lijkt ons onwenselijk en bovendien praktisch onhaalbaar. Het is voor ons namelijk fundamenteel voor de kwaliteit van de zorg dat de toekomstige artsen een vrije keuze kunnen maken over de vervolgopleiding die ze wensen aan te vangen."

Op federaal niveau bestaan quota die vastleggen hoeveel studenten elk jaar aan de opleiding geneeskunde mogen beginnen. Daar komen voor de specialisaties Vlaamse subquota bij. Die gelden voor artsen en tandartsen. Dierenartsen vallen er niet onder.

De subquota, of contingenten, worden vanaf 2021 ingevoerd. Een Vlaamse planningscommissie, met een tiental experten, bepaalt dan hoeveel kandidaten minimaal of maximaal kunnen beginnen aan een opleiding die leidt tot een bijzondere beroepstitel.

De geneeskundestudenten, verenigd in het Vlaams Geneeskundig Studenten Overleg (VGSO), zijn zich naar eigen zeggen bewust van de mismatch tussen de afstuderende specialisten en de reële nood op het terrein.

Subquota zijn voor de studenten enkel bespreekbaar als er in eerste instantie positieve maatregelen worden ingevoerd om bepaalde specialisaties te promoten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om vestigingsvoordelen. Als er toch quota komen, moet er bij het begin van de opleiding geneeskunde uitgebreid worden geïnformeerd en moeten de studenten minimaal drie jaar op voorhand worden ingelicht over de exacte quota bij het afstuderen.

Er resten ook nog heel wat onbeantwoorde vragen, vinden de studenten. Zo is het volgens hen nog onduidelijk hoe er beslist zal worden op welke specialisaties er quota geplaatst moeten worden.

> Lees ook : 

Selectie van de kandidaten voor de toegang tot de gezondheidszorgberoepen

Subquota specialismen: eindelijk het licht op groen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.